arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

09 november 2018

weekbericht nummer 9

Categorie: Algemeen nieuws

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 9 datum: 2 november 2018
www.jozefschooltexel.nl
Datum activiteit
Dinsdag 6 november 14.30 uur Voorbereiding atelier sint ouders gr.1/2
Woensdag 7 november Herfstpad groep 1/2 a
Donderdag 8 november Herfstpad groep 1/2 c
Herfstpad groep 1/2 b
Vrijdag 9 november Kinderen van de groepen 1-2 gaan Sint-Maarten bij de Gollards of het Verpleeghuis

De website:
Regelmatig worden er nieuwe dingen op de website gezet, ook nu is er iets te zien van het afgelopen thema: de kinderboekenweek, vriendschap. Misschien leuk om even een kijkje te nemen.

Regel van de week, elf van jezelf
Ik volg de aanwijzingen van alle leerkracht(en) op.
In de komende week staat de regel: Ik volg de aanwijzingen van alle leerkrachten op centraal. Op de Jozefschool gaan we structureel met kinderen in gesprek over de regels en afspraken, waardoor kinderen en dus ook de leerkrachten weten waarom ze zich aan een bepaalde afspraak moeten houden. Regels en afspraken gelden voor ons allemaal!
Soms kan het echter gebeuren dat het voor kinderen lastig is om dat te doen: onzekerheid, onwetendheid of in sommige gevallen ook boosheid. In die gevallen hebben we als Jozefschool een duidelijke regel: de leerkracht (lees ook: ouder, overblijfhulp, onderwijsassistent) is degene die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt, in het belang van het kind en van de gehele groep.
Het mag duidelijk zijn dat als het onverhoopt mis mag gaan, we altijd met het kind (en vaak ook de ouders) in gesprek gaan om het gedrag van het kind en zijn of haar reactie te bespreken.

(Ouder)hulp gevraagd
Welke ouders is in het bezit van een grote aanhangwagen en kan aanstaande woensdag met meester Sido wat spullen wegbrengen naar “de hamster”?
Graag even contact opnemen met meester Sido.
sidooverdijk@sarkon.nl

Sint Maarten
De kleutergroepen gaan op vrijdag 9 november hun zelfgemaakte lampion laten zien bij de Gollards en het Verpleeghuis. Wilt u voor die dag een lichtje meegeven met de naam van uw kind erop? Alvast bedankt!

Eerste Heilige Communie
In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.
Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan.
Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.
Wanneer: Maandag 5 november 2018
Waar: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder
Inloop: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur
Einde: 20.45 uur
Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.
In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com
Heel graag tot dan!
Pastoor Ivan Garcia Ferman

Atelier Sinterklaas voor de kleutergroepen
Op dinsdag 20 en dinsdag 27 november van 13.15 tot 14.15 uur hebben we in de groepen 1/2 sinterklaas-atelier. In groepjes van 6-8 kinderen wordt geknutseld, of misschien wel gekookt, toneel gespeeld of muziek gemaakt. Bij elk groepje helpen twee ouders of een ouder en een juf.
We werken twee keer aan hetzelfde: 20 november beginnen, 27 november afmaken.
We zijn blij dat al veel ouders zich hebben aangemeld om te helpen. Als je je nog wilt opgeven, kan dat op het mededelingenbord bij de klas.
Misschien heb je zelf een leuk idee om te maken of te doen. Dan neem je dat mee naar de voorbereiding en kijken we of het kan en wat ervoor nodig is. Zo niet, dan zoeken we samen een activiteit.
De voorbereiding is op dinsdag 6 november om 14.30 uur in het lokaal van juf Tineke. Kinderen kunnen dan even in de klas blijven spelen.
Kun je niet bij de voorbereiding zijn, maar wil je wel helpen bij het atelier, geef het dan even door aan juf Tineke.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht