arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

17 november 2017

weekbericht nummer 10

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel                     nr.  10                         datum: 10 november 2017

Weekbericht+ agenda: www.jozefschooltexel.nl

AGENDA  
14 november MR vergadering
Dinsdag 14 november Voorbereiding sint-ateliers in gr. 1/2 met ouders om 14.30 uur in lok.1/2A
Vrijdag 17 november Schoen zetten groep 1 tot en met 4
Dinsdag 21 november Eerste van twee sint-ateliers in de kleutergroepen 13.15-14.15 uur
Dinsdag 28 november Tweede van twee sint-ateliers in de kleutergroepen 13.15-14.15 uur
Dinsdag 5 december Sinterklaas viering

 

Welkom op school

Hoera, Flynn Keuning is deze week 4 jaar geworden! Hij komt bij juf Janneke en juf Tineke in groep 1/2 c. We wensen hem veel plezier op school.

 

Nieuw op de website

Het kunstproject van groep 8 over COBRA.

Groep ½ b Sint Maarten

Groep ½ a Sint Maarten

Groep ½ c Sint Maarten

 

PBS regel van de week

Ik gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is.

De regel voor de komende week is: Ik gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is. We leren de kinderen hierbij om zuinig met spullen om te gaan en deze heel te laten. Gaat het onverhoopt toch stuk, dan melden we dat bij de leerkracht. Per ongeluk is geen probleem, expres betekent dat we de kinderen leren om de schade te vergoeden. Het nemen van verantwoordelijkheid bij het gebruik van materiaal is dan ook een belangrijk aspect bij deze regel.

 

De vreedzame school

Komende week starten wij in alle groepen met het nieuwe blok van de vreedzame school; ‘Wij hebben oor voor elkaar’. Communicatieve vaardigheden vormen een voorwaarde om het sociale klimaat in de klas en op school te verbeteren. Hoe vaardiger kinderen communiceren met elkaar (goed luisteren, laten zien dat je luistert, iets samenvatten, letten op non-verbale communicatie, duidelijk zijn in wat je wilt, etc.) hoe prettiger het klimaat in de groep. Het blok ‘Wij hebben oor voor elkaar’ biedt een aantal lessen om de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te vergroten.

 

 

Gevraagd: Autootjes

In kleutergroepen spelen de kinderen graag met de autootjes in de bouwhoek of op het speelkleed. Op dit moment zijn er nog maar weinig heel. Heeft er iemand thuis autootjes over die niet worden gebruikt? Wij zijn er heel blij mee!

Juf Cinthia

 

Ontwikkelingen onderwijscentrum Texel (OCT)

Hierbij willen wij u informeren over het proces van het onderwijscentrum Texel.

Voor de herfstvakantie hebben de stuurgroep en projectgroep een dag gehad waar verschillende architecten een presentatie hebben gehouden voor het onderwijscentrum Texel. Hieruit is ook een keuze gemaakt, namelijk architectenbureau GeO uit Schagen.

Dit betekent dat wij in de volgende fase van dit project zijn gekomen, namelijk het maken van een voorlopig ontwerp (VO). Hiervoor zijn in de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie momenten ingepland met de projectgroep en teams van de scholen in Den Burg. We houden u op de hoogte.

 

MR vergadering

Deze week zal op de MR vergadering de ontwikkeling rondom het OCT besproken worden. Ook het taakbeleid en de Q-Brin enquête worden behandeld.

Mocht u zelf suggesties hebben, zaken die besproken moeten worden binnen de MR, dan kunt u deze mailen naar mr.jozefschooltexel@sarkon.nl

 

Plusklas

Vrijdag 10 november is meester Remco weer gestart met de plusklas.

Het belangrijkste doel van onze plusklas is de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken. Dit is in de gewone klas vaak moeilijk te realiseren. Meerwaarde van de plusgroep is dat kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten; de plusgroepen zijn heterogeen van samenstelling. Kinderen kunnen op hun eigen (denk) niveau werken waardoor het plezier in school vergroot zal worden.

De plusklas is één keer in de twee weken op vrijdag voor leerlingen in groep 4-8. De directie en IB beslissen over de plaatsing van leerlingen in de plusklas, op basis van vastgestelde criteria.

 

Ontwikkelingen onderwijscentrum Texel (OCT)

Hierbij willen wij u informeren over het proces van het onderwijscentrum Texel.

Voor de herfstvakantie hebben de stuurgroep (bestuurders van de vier betrokken besturen) en projectgroep (schoolleiders van alle scholen op Texel) een dag gehad waar verschillende architecten een presentatie hebben gehouden voor het onderwijscentrum Texel. Hieruit is ook een keuze gemaakt, namelijk architectenbureau GeO uit Schagen.

Dit betekent dat wij in de volgende fase van dit project zijn gekomen, namelijk het maken van een voorlopig ontwerp (VO). Hiervoor zijn in de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie momenten ingepland met de projectgroep en teams van de scholen in Den Burg. We houden u op de hoogte.

De Projectgroep OCT

 

PO in actie gaat door

Zoals u wellicht in het nieuws heeft kunnen vernemen, gaat de PO-in-actie campagne door.

De bonden, AVS en de PO-raad leggen zich niet neer bij de huidige toezeggingen van de regering

(zie bijlage). Minister Slob heeft al aangegeven, dat “de leraren al op de eerste rij zaten tijdens de

onderhandelingen over het regeerakkoord”. Dat belooft dus niet heel veel goeds. Er wordt ook weer

gesproken over een staking op 12 december. Het bestuur van stichting Sarkon en de directies van de Sarkon scholen moeten nog een besluit nemen hoe met deze staking om wordt gegaan. We houden u op de hoogte.

 

Sinterklaas

Dit jaar komt Sinterklaas op zaterdag 18 november aan. Het Sinterklaasjournaal start echter al aanstaande maandag. Met name in de onderbouwgroepen wordt het journaal dagelijks met de kinderen bekeken. Op school volgen wij, waar mogelijk, de verhaallijn van het journaal.

 

Wij hebben al enigszins kennis kunnen nemen van de verhaallijn en kondigen om deze reden aan dat de kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 op vrijdag 17 november hun schoen op school mogen zetten. Maandag 20 november hopen wij de schoenen dan gevuld aan te treffen. Wij vragen u of u uw kind donderdag of vrijdag a.s. een schoen mee wilt geven. Liever niet eerder in verband met de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht