arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

04 oktober 2019

weekbericht nummer 7

Categorie: Weekbericht

                                   

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 7  datum: 04-10-2019

www.jozefschooltexel.nl

 

Datum activiteit
8 oktober Presentatie groep 1/2 a, 5/6, 6
8 oktober MR-vergadering
9 oktober Studiedag, kinderen zijn vrij
10 oktober Presentatie 1/2 b, 4/5, 8
11 oktober Presentatie 1/2 c, 3, 4
11 oktober boekenmarkt
15 oktober Bibliotheekbezoek groepen 1-2
16 oktober scholierenveldloop
18 oktober Speelgoeddag groepen 1-2
19 t/m 27 okt. Herfstvakantie
4 november Informatieavond Heilige Communie

Welkom op school

Vandaag wordt Sem Leijen 4 jaar. Van harte gefeliciteerd! Sem komt in groep 1-2A bij juf Tineke en juf Cinthia. We wensen Sem en zijn familie een fijne tijd toe op de Jozefschool.

 

Op de website

Groep 1-2B: Rijden, vliegen, varen. https://jozefschooltexel.nl/groepen/groep12b/leerlingwerk/

 

PBS regel van de week

  1. Ik los mijn problemen zelf op, ik kan ook hulp vragen.

De PBS regel die volgende week centraal staat op de Jozefschool is de regel: Ik los mijn problemen zelf op, ik kan ook hulp vragen. We willen de kinderen aanleren dat het goed is om eerst na te denken hoe je zelf een probleem op kan lossen. Tegelijkertijd willen we de kinderen meegeven dat het heel fijn is om bij problemen hulp te krijgen en dat je dit soms ook nodig hebt. We willen de kinderen leren dat er altijd iemand is bij wie je hulp kan vragen, bij welke problemen dan ook.

 

Met spoed gezocht!

Wij zijn dringend op zoek naar hulp-ouders/vrijwilligers die één of twee keer per week, ongeveer 1 uur een aantal kinderen wil begeleiden. Deze kinderen werken met computerprogramma Bouw! tutorlezen om het leren lezen extra te oefenen.

Deze hulp wordt vier keer per week gegeven. Heeft u interesse of kent u een andere vrijwilliger dan horen wij dit graag. U kunt zich aanmelden bij mij persoonlijk of via mail naar ib.jozefschooltexel@sarkon.nl. Mocht u meer informatie willen over de begeleiding dan kunt u altijd even bij mij langs komen.

Alvast bedankt! Juf Marieke (werkzaam op dinsdag – woensdag – donderdag)

 

Kinderboekenweek / boekenmarkt

Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Op woensdag 2 oktober openen we de Kinderboekenweek samen met de kinderen op een feestelijke manier in de hal.

Het thema van dit jaar is “reis mee!”. De komende weken wordt er in alle groepen rondom dit thema gewerkt.

Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er zoals elk jaar een boekenmarkt. Dit is gepland op vrijdag 11 oktober en start om 11.45 uur. Hieronder de afspraken die van belang zijn:

* Ouders van kinderen uit groep 1/2 helpen hun eigen kind met het verkopen van de boeken.
* De kinderen van groepen 1 t/m 4 mogen onder begeleiding van een volwassenen/ oudere broer of  zus rond lopen en boeken kopen.
* De kinderen die geen geld mee hebben en geen boeken gaan verkopen blijven in de eigen klas.
* De boeken moeten geprijsd zijn, met een maximumprijs van €1,50.

Om 12.15 uur is de boekenmarkt afgelopen en gaat de bel. Alle kinderen gaan dan nog even terug naar de eigen groep. Om 12.30 uur gaat iedereen naar huis

 

Vergadering medezeggenschapsraad

Aanstaande dinsdag, 8 oktober, vergadert de medezeggenschapsraad. Zaken die onder andere aan bod komen zijn het jaarverslag van de MR en het taakbeleid van het personeel. Verder wordt de MR geïnformeerd over de stand van zaken rondom het OCT, de komende jaarbegroting en het meerjaren schoolplan van de Jozefschool. Binnenkort leest u het jaarverslag 2018-2019 van de MR op de website.

 

De scholierenveldloop; lekker bewegen in een sportieve omgeving

Woensdag 16 oktober (de woensdag voor de herfstvakantie) wordt voor de 17keer de Scholierenveldloop georganiseerd. Dit jaar is de organisatie in handen van Sportstichting Texel in samenwerking met de AV Texel. Vorig jaar hebben ongeveer 175 kinderen meegedaan met de scholierenveldloop, dit jaar hopen we hetzelfde of meer deelnemers.

De afstand van de scholierenveldloop is 1000 meter. Deze scholierenveldloop vindt plaats op en rond de kunststof atletiekbaan van de AVT op sportpark Zuid in Den Burg

Wij willen dan ook weer uw leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan de

De scholierenveldloop staat open voor leerlingen vanaf groep 3 en er wordt gelopen in vier leeftijdsklassen van:

–              tot en met 8 jaar

–              9 en 10  jaar

–              11 jaar en ouder (basisschool)

–              1e klas en hoger (voortgezet onderwijs)                

en wordt gehouden op en rond de kunststofatletiekbaan op het Sportpark Zuid in Den Burg. De deelname aan het evenement is gratis. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering en er zijn 3 prijzen per leeftijdscategorie.

 

Algemene informatie avond omtrent EHC en Vormsel.

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Het pastorale team bestaat uit pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk.

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen of wilt u hierover nadere informatie? Wij nodigen u van harte uit om deze algemene informatie avond bij te wonen.

Wanneer:        Maandag 4 november 2019 

 Waar:              Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder

 Inloop:            18.30 uur

Aanvang:         19.00 uur

Einde:              20.45 uur

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten met aansluitend een uitleg van de projecten met mogelijkheid inschrijving en opgave hulp. Er is gelegenheid om vragen die bij u leven aan het pastorale team te stellen.

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com

Heel graag tot dan!

Pastoor Ivan Garcia Ferman

mede namens het pastorale team en werkgroep regio Breed

 

Bag2school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij willen u graag informeren over een inzamelingsactie voor onze school. Via de organisatie Bag2School Nederland hebben wij een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor school. Bag2School Nederland verzamelt kleding voor hergebruik en keert per kilo een bedrag uit (€0,30 per kilo).

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.

Kom in actie!

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Vandaag heft uw kind een Bag2schoolzak mee naar huis gekregen. Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2Schoolzak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.

 

Wel en niet

Wat mag wel in de zakken? En wat niet?
Schone kleding, schoenen ( per paar, aan elkaar genoopt of met tape ), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceintuurs. Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

 Vanaf 6 oktober kunt u uw gevulde zakken meenemen naar school. Wilt u de zakken goed dichtknopen? In het voormalige computerlokaal (het lokaal tussen groep 6 en groep 7) kunt u uw zakken droppen. Woensdag 16 oktober worden alle zakken door Bag2School opgehaald. Tot 8.30 uur kunt u, die dag, de laatste zakken inleveren.

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. Als u vragen heeft over de actie, kunt u terecht bij juf Evelien.

Met vriendelijke groeten,

Team Jozefschool

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht