arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

12 oktober 2018

weekbericht nummer 7

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 7                      datum: 12 oktober 2018

www.jozefschooltexel.nl 

Datum activiteit
Donderdag 18 oktober

Voorstelling groep 1 t/m 8

Thema kinderboekenweek

Vrijdag 19 oktober Afsluiting Kinderboekenweek / boekenmarkt
20 t/m 28 oktober Herfstvakantie
Woensdag 7 november Herfstpad groep 1/2 a
Donderdag 8 november

Herfstpad groep 1/2 c

Herfstpad groep 1/2 b

Vrijdag 9 november Kinderen van de groepen 1-2 gaan Sint-Maarten bij de Gollards of het Verpleeghuis

 

Welkom op school

Aanstaande zondag wordt Dies van der Sar 4 jaar. Hij komt in groep 1-2A bij juf Cinthia en juf Tineke. Alvast van harte gefeliciteerd en veel plezier bij ons op de Jozefschool!

 

Nieuw op de website

Groep 1-2A leerlingenwerk: Naar de bibliotheek https://jozefschooltexel.nl/groepen/groep-12a/leerlingwerk/

 

Regel van de week, elf van jezelf

De PBS regel die volgende week centraal staat op de Jozefschool is de regel: Ik los mijn problemen zelf op, ik kan ook hulp vragen. We willen de kinderen aanleren dat het goed is om eerst na te denken hoe je zelf een probleem op kan lossen. Tegelijkertijd willen we de kinderen meegeven dat het heel fijn is om bij problemen hulp te krijgen en dat je dit soms ook nodig hebt. We willen de kinderen leren dat er altijd iemand is bij wie je hulp kan vragen, bij welke problemen dan ook.

 

Voorstelling

Op donderdag 18 oktober sluiten wij (met de meeste basisscholen van Texel) de kinderboekenweek, met het thema  “vriendschap”, af met een voorstelling gegeven door John van Negenkercken. Deze voorstellingen worden gegeven in de Bioscoop in Den Burg. Alle groepen gaan deze voorstelling bekijken.

 

Boekenmarkt

De kinderboekenweek wordt traditioneel afgesloten met een boekenmarkt. De boekenmarkt zal plaatsvinden op vrijdag 19 oktober vanaf 11.45 uur. Hieronder de afspraken die van belang zijn:
* Ouders van kinderen uit groep 1/2 helpen hun eigen kind met het verkopen van de boeken, of een grote broer of zus helpt hierbij.
* De kinderen van groepen 1 t/m 3 mogen alleen rond lopen en boeken kopen onder begeleiding van een volwassene.
* De kinderen die geen geld mee hebben en geen boeken gaan verkopen blijven in de eigen klas.
* De boeken moeten thuis alvast voorzien zijn van een prijsje, met een maximumprijs van €1,50.

Om 12.15 uur is de boekenmarkt afgelopen en gaat de bel. Alle kinderen gaan dan nog even terug naar de eigen groep. Om 12.30 uur gaat iedereen naar huis.

 

Op de fiets naar school

Fijn dat er zoveel kinderen en ouders op de fiets naar school komen! Wilt u bij het wegzetten van uw fiets rekening houden met het volgende?

De fietsen van de kinderen worden geplaatst in de fietsenstallingen naast de school, de voorste twee stallingen zijn voor de groepen 1 t/m 5, de achterste stallingen zijn voor 6 t/m 8. Fietsen van ouders kunnen geplaats worden in de daarvoor bestemde vakken. Niet fietsen op het plein, graag afstappen bij de poort.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan, we rekenen hierbij op uw medewerking.

 

Opbrengst actie Bag2school

Afgelopen woensdag is er 642 kilogram aan kleding opgehaald door Bag2school. Dit betekent dat de actie €192,60 heeft opgeleverd. Het geld wordt bijgeschreven op de rekening van de ouderraad en zal besteed worden aan buitenspeelmateriaal. In april 2019 zal er opnieuw een actie van Bag2school worden georganiseerd. Bedankt voor uw bijdrage!

 

Schoolreisje groep 7

Vorige week woensdag was het 3-daagse schoolreisje voor groep 7.

We zijn traditiegetrouw natuurlijk de tweede dag naar de Efteling geweest. We willen alle ouders die mee waren heel erg bedanken voor hun enthousiaste hulp. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd schoolreisje. Op de website kunt u een uitgebreid verhaal lezen. https://jozefschooltexel.nl/groepen/groep-7/leerlingwerk/

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht