arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

17 oktober 2017

weekbericht nummer 5

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel                     nr.  5                           datum: 29 september 2017

Weekbericht+ agenda: www.jozefschooltexel.nl

AGENDA  
Woensdag 4 oktober Texelse studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
Donderdag 5 oktober Landelijke staking basisonderwijs, de school blijft de hele dag dicht. Leerkrachten gaan staken.

Alle leerlingen zijn vrij!

Vrijdag 6 oktober Opening Kinderboekenweek
Maandag 9 oktober MR vergadering
Woensdag 11 oktober Presentatie 1/2d, 1/2 c, 5 en 8
Donderdag 12 oktober Presentatie 1/2a, 4a en 6
Vrijdag 13 oktober Presentatie 1/2b, 3 , 4b en 7

Kinderboekenmarkt

Woensdag 18 oktober

Donderdag 19 oktober

Herfstwandeling kleutergroepen
Vrijdag 20 oktober Speelgoed ochtend kleutergroepen
21 oktober t/m 29 oktober 2017 Herfstvakantie
Woensdag 1 november

Donderdag 2 november

Schoolfotograaf

 

BEZOEK BOOMGAARD

De kleuters mochten afgelopen week een kijkje nemen in de boomgaard van Jaap Dros. Eerst mochten de kleuters een rondje mee in de bakfiets: met ogen open… maar ook met ogen dicht!! In de boomgaard klommen de kinderen hoog op de ladder om een appel te plukken. Ook hebben de kinderen gekeken bij de hazelnootbomen en zelfs ook hazelnoten geproefd! Aan het einde leerde Jaap de kinderen het appelbomenlied! De kinderen mochten allemaal een appel meenemen naar school. Op school zijn de appels in stukjes gesneden en hebben de kinderen samen met de juf heerlijke appelflappen, appelmoes en appeltaart gemaakt!

 

PBS OP DE JOZEFSCHOOL

PBS, Positive Behaviour Support, is een manier om gewenst gedrag bij kinderen aan te leren, te herkennen en te bekrachtigen. PBS is geen doel op zich, maar ondersteunt het gedrag van leerkrachten, ouders en andere betrokkenen van de kinderen. PBS is gebaseerd op 4 basiskenmerken van gedrag:

 • Plezier
 • Respect:
 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid.

Gewenst gedrag is nodig om in de klas een positieve leeromgeving te creëren. Hierdoor ontstaat een positieve sfeer in de klas, krijgen leerlingen en leerkrachten plezier in school, wordt minder tijd besteed aan het oplossen van conflicten in de klas en is er dus meer ruimte voor effectieve leertijd.

Op basis van de kenmerken Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Plezier zijn 11 basisregels opgesteld, die gelden voor iedereen op de Jozefschool. Deze regels zijn vertaald in “De 11 van jezelf”, waarbij deze zodanig geformuleerd zijn dat een leerling direct op het eigen gedrag wordt aangesproken en het eigenaarschap van het gedrag bij de leerling zelf ligt. Deze regels staan vast en zijn niet onderhandelbaar. De 11 van jezelf zijn:

1.            Ik houd rekening met een ander en help anderen als dat nodig is.

 1. Ik accepteer de ander zoals hij/zij is.
 2. Ik noem iedereen bij zijn eigen voornaam.
 3. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg.
 4. Ik los mijn problemen zelf op, ik kan ook hulp vragen.
 5. Ik volg de aanwijzingen van alle leerkracht(en) op.
 6. Ik stop direct als iemand STOP HOUD OP! zegt.
 7. Ik gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is.
 8. Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.
 9. Ik vraag eerst toestemming wanneer ik spullen van iemand anders wil gebruiken.
 10. Ik loop binnen rustig en ik praat binnen zachtjes.

 

Naast deze regels kunnen de kinderen in de klas aanvullende afspraken maken, die samen met de leerkracht worden opgesteld. Het eigenaarschap van deze afspraken ligt bij zowel de leerkracht als de leerlingen.

De afgelopen twee weken hebben onderstaande regels centraal gestaan in de groepen:

 1. Ik houd rekening met een ander en help anderen als dat nodig is.

Op de Jozefschool willen we de leerlingen leren dat zij rekening met elkaar moeten houden. Dit is belangrijk voor nu in de klas, maar ook in de maatschappij. In de lessen wordt aandacht besteed aan het aanleren van deze regel. Wellicht is het een mooie toevoeging om deze regel thuis te bespreken en te bedenken hoe je hier invulling aan kunt geven.

 1. Ik accepteer de ander zoals hij/zij is.

Deze regel refereert aan het aspect “veiligheid”, waarbij ieder kind zich zichzelf kan zijn op school. Ieder kind heeft zijn of haar eigenheid die gezien mag worden. Kinderen mogen zich niet bedreigd voelen als ze anders zijn dan een ander kind. Anders zijn dan anderen kan leiden tot buitensluiten of pestgedrag. Pestpreventie is hierbij ook een belangrijk aspect bij het bespreken en naleven van deze regel.

 

De regel die komende week centraal staat is “Ik noem iedereen bij zijn eigen voornaam”.

 1. Ik noem iedereen bij zijn eigen voornaam.

Ook deze regel heeft een verband met ons pest preventie protocol. Bijnamen kunnen grappig en toepasselijk zijn, tenzij dit een negatieve lading krijgt. We leren de kinderen om iedereen bij zijn of haar eigen voornaam te noemen, zodat het kind zich gezien voelt en veilig voelt.

PLUSGROEP

Na de herfstvakantie wordt weer een start gemaakt met de interne plusgroep.

Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om samen met ontwikkelingsgelijken voor hen specifieke behoeften uit te werken.

 

Doelstelling van de plusgroep

Het belangrijkste doel van de plusgroep is de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken. Meerwaarde van de plusgroep is dat kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten; de plusgroepen zijn heterogeen van samenstelling. Kinderen kunnen op hun eigen (denk) niveau werken waardoor het plezier in school vergroot zal worden. Tijdens deze ‘ontmoetingsbijeenkomsten’ streven we de volgende doelen na:

 • Nieuwsgierigheid van kinderen opwekken
 • Leren omgaan met eisen die gesteld worden
 • Eigenaarschap bevorderen
 • Leren reflecteren
 • Het leren leren bevorderen
 • Eigen sterke en zwakke punten leren ontdekken, ook wat betreft leerstijl; zelfreflectie

 

Om deze doelen na te streven, gaan we uit van de belevingswereld van de kinderen zowel wat betreft inhoudelijke interesses als voorkeursleerstijl. We proberen in de plusgroep de verschillende aspecten van meervoudige intelligentie aan bod te laten komen. Naast het werken met het hoofd ook werken met het lijf: ervaren, voelen, doen, samenwerken.

 

De leerlingen die voor deze groep in aanmerking komen worden t.z.t. persoonlijk op de hoogte gesteld. Deze groep komt 1 keer in de twee weken op vrijdag bij elkaar en wordt begeleid door meester Remco. Juf Petronella neemt dan groep 8 over en meester Rick staat dan voor groep 7.

 

HALEN EN BRENGEN VAN UW KINDEREN

Zoals u weet gaan de deuren van de school om 08.20 uur open, we verzoeken u om voor die tijd buiten op het schoolplein of voor de hoofdentree te wachten.

Wanneer de tweede bel gaat is dat het teken dat de lessen (bijna) gaan beginnen en verzoeken we u vriendelijk om de klas te verlaten. We snappen dat u uw kind na schooltijd graag komt ophalen, we willen u vriendelijk verzoeken om buiten op uw kind te wachten, dit komt de rust in de school ten goede.

 

De parkeergelegenheid rondom de school is schaars, we willen u vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. (Indien dit mogelijk is uiteraard.)

De kiss and ride zone aan de Lijnbaan is bedoeld om een korte stop te maken om uw kind af te kunnen zetten. Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken. Let op…….. er wordt regelmatig gecontroleerd door de parkeerwachters.

 

De fietsen van de kinderen worden geplaatst in de fietsenstallingen naast de school, de voorste twee stallingen zijn voor de groepen 1 t/m 5, de achterste stallingen zijn voor 6 t/m 8. Fietsen van ouders kunnen geplaats worden in de daarvoor bestemde vakken. Niet fietsen op het plein, graag afstappen bij de poort.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan, we rekenen hierbij op uw medewerking.

 

BRANDOEFENING

Afgelopen dinsdag heeft er een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden, alle leerlingen waren snel buiten op de afgesproken plek op het schoolplein.

Op deze wijze oefenen we met de kinderen wat ze moeten doen bij het afgaan van het ontruimingssignaal.

 

 

 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Vanaf 18 oktober zullen de buurtsportcoaches van start gaan met de naschoolse activiteiten op de schoolpleinen van de basisscholen. De naschoolse activiteiten bestaan uit sport- en spelactiviteiten, waarbij alle leeftijden welkom zijn. We zullen aanwezig zijn op de woensdag en de vrijdag. De ene dag op de ene school en de andere dag op de andere school. Niet getreurd, je mag ook altijd langskomen bij andere basisscholen om mee te doen! De naschoolse activiteiten duren ongeveer een uur. Op de website (www.buurtsportcoachtexel.nl) en op Facebook zal hiervan het rooster komen te staan, inclusief hoe laat we waar zijn. Daarnaast zal er elke maand een rooster van de activiteiten die we aanbieden in de scholen opgehangen worden! Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de sport- en spelactiviteiten? Kom dan gezellig langs en verdien ook nog eens een Move4Everpunt. Wanneer je acht keer hebt deelgenomen aan een activiteit van Move4Ever, staat er een leuk cadeautje voor jou klaar!

Met sportieve groet,

De buurtsportcoaches (Nils Veldhuis en Ilse Vlaming).

 

Datum School Tijd

18 oktober Thijsseschool 12.30 uur

20 oktober Durperhonk 12.30 uur

23-27 oktober

Herfstvakantie, zie vakantieactiviteit! Herfstvakantie, zie vakantieactiviteit!

1 november Vrije school 13.00 uur

3 november Bruinvis 12.30 uur

8 november Lubertis 12.30 uur

10 november Jozefschool 12.30 uur

15 november Vliekotter 12.30 uur

17 november Kompas/Fontein 12.30 uur

22 november Thijsseschool 12.30 uur

24 november Durperhonk 12.30 uur

29 november Vrije school 13.00 uur

 

KINDERBOEKENWEEK / BOEKENMARKT

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Op vrijdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek samen met de kinderen op een feestelijke manier.

Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk eng!’

Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er zoals elk jaar een boekenmarkt. Dit is gepland op vrijdag 13 oktober en start om 11.45 uur. Hieronder de afspraken die van belang zijn: * Ouders van kinderen uit groep 1/2 helpen hun eigen kind met het verkopen van de boeken. * De kinderen van groepen 1 t/m 4 mogen alleen rond lopen en boeken kopen onder begeleiding van een volwassene. * De kinderen die geen geld mee hebben en geen boeken gaan verkopen blijven in de eigen klas. * De boeken moeten geprijsd zijn, met een maximumprijs van €1,50.

 

Om 12.15 uur is de boekenmarkt afgelopen en gaat de bel. Alle kinderen gaan dan nog even terug naar de eigen groep. Om 12.30 uur gaat iedereen naar huis.

 

 

EVEN VOORSTELLEN…..

Beste ouders en kinderen van de Jozefschool,

 

Vanaf oktober zal ik Mariken van der Laan opvolgen als intern begeleider.

 

Ik ben Mara Groot en ik woon samen met mijn vriend en onze twee dochters in Schagen. Na een aantal jaar als groepsleerkracht te hebben gewerkt in verschillende groepen op een school in Julianadorp en in Amsterdam, ben ik intern begeleider geworden. Sinds 2014 doe ik dit niet meer op één vaste school, maar als interim-intern begeleider op steeds een andere school. Ik vind het een uitdaging om aan te sluiten bij waar de school mee bezig is en om samen de volgende stappen te maken. Ik kijk uit naar de samenwerking met de leerkrachten, ouders en kinderen van de Jozefschool! Mijn werkdagen zijn maandag en donderdag of vrijdag.

 

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten op school,

Vriendelijke groet, Mara Groot

 

AFSCHEID JUF MARIKEN

Afgelopen donderdag hebben we samen met alle kinderen afscheid genomen van juf Mariken.

Alle groepen hadden iets moois gemaakt voor haar, zo kreeg juf Mariken een vriendenboekje, mooie tekeningen, chocolade, drop, een versierde paraplu en nog veel meer. Alle kinderen hadden ontzettend goed hun best gedaan op de mooie afscheidscadeautjes, juf Mariken was er heel erg blij mee. Tot slot zongen we samen het afscheidslied voor juf Mariken.

 

Afscheidslied voor Mariken voor de kinderen

Melodie: Roodkapje

 

Juf Mariken die gaat verhuizen

Heel ver weg, heel ver weg

Juf Mariken die gaat verhuizen

Heel ver weg

 

Zij zit straks niet meer in haar kamer

Die staat leeg, die staat leeg

Zij zit straks niet meer in haar kamer

Die staat leeg

 

Ja wij zwaaien met onze handen

Jou nu uit, jou nu uit

Ja wij zwaaien met onze handen

Jou nu uit

 

En we wensen je met z’n allen

Veel geluk, veel geluk

En we wensen je met z’n allen

Veel geluk!

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht