arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

30 juli 2018

weekbericht nummer 41

Categorie: Weekbericht

                                  

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 41                     datum: 6 juli 2018

www.jozefschooltexel.nl 

AGENDA  
16 juli Musical opa’s en oma’s
17 juli Musical avond groep 8
20 juli Laatste schooldag

 

Leerkrachtenverjaardag groep 5

Afgelopen woensdag vierden juf Danielle en meester Sido hun verjaardag in groep 5. En wat werden we verwend. Met vele leuke en lekkere cadeautjes, maar ook met 31 kinderen die ons en elkaar een hele leuke ochtend bezorgden. We deden spelletjes, versierden en aten cake en kregen een ijsje.  Speelden buiten en keken tenslotte nog even een filmpje.  We willen Kim hartelijk danken voor het gebruik van de popcornkraam (heerlijk!) en de ouders die prachtig geschminkt hebben!

 

Texelse vakantiekaart 2018

Stichting Young 4 Ever start woensdag 18 juli met de verkoop van de Texelse Vakantiekaart. Vanaf 15.00 uur is de kaart verkrijgbaar in jongerencentrum Time Out aan de Wilhelminalaan 1 te Den Burg. De kaart is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. De kaart kost € 30,- en u kunt dit jaar ook met pin betalen. De Texelse vakantiekaart heeft een beperkte oplage van 600 stuks. Het is niet mogelijk om de vakantiekaart van te voren te reserveren.

De Texelse vakantiekaart bevat 6 bonnen, waardoor kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan vele verschillende activiteiten. Een activiteit kost 1 of 2 bonnen en de bonnen kunnen tot en met zondag 2 september 2018 gebruikt worden.

Dit jaar hebben we meer dan 25 activiteiten (zie www.young4ever.nl), waaronder RIBexperience, paintball, karten, bonte belevenis, paardrijden, bioscoop, graffiti workshop, beeldhouwen, surfen, vissen op zee, catamaranzeilen, lasergamen, paardrijden, klimmen raften, schat zoeken, 3d pen tekenen, robots bouwen, vogelsafari, zwemmen, golfen, fotoworkshop, garnalenvissen, Texel Zoo, luchtbuksschieten en nog veel meer.

Voor vragen en overige info kunt u contact opnemen met Sandra van de Water sandra@young4ever.nl of Berber Kruger 06-44083613 info@young4ever.nl

 

Vakanties en vrije dagen

Start schooljaar          3 september 2018

Herfstvakantie           20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie             22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie      16 februari t/m 24 februari 2019

Meivakantie               19 april t/m 5 mei 2019

Pinksteren                  10 juni 2019

Zomervakantie           13 juli t/m 25 augustus 2019

 

Daarnaast staan de volgende studie(mid)dagen gepland waarop de kinderen vrij zijn:

  • dinsdagmiddag 18 september 2018, vanaf 12.30 uur
  • donderdagmiddag 11 oktober 2018, vanaf 12.30 uur
  • maandag 25 maart 2019
  • vrijdag 28 juni 2019

De overige studiemomenten van het team vinden plaats op de momenten dat de kinderen al vrij zijn.

 

Verlofregeling en (on)geoorloofd verzuim

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van een kind. Daarom heeft de overheid de leerplichtwet ingevoerd. In deze wet staat dat het de taak van de ouders/verzorgers is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Kinderen vanaf 4 jaar mogen naar school, kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op deze wet. Vandaar ook ons dringende verzoek om de school altijd voor 8.20 uur te informeren als uw kind niet op school kan zijn wegens ziekte of andere redenen.

 

Wanneer we merken dat uw kind niet op school is en er geen melding van is ontvangen, dan nemen we met u contact op. Hierdoor houden we samen met u in de gaten waar uw kind zich bevindt en bij eventuele calamiteiten kunnen we gezamenlijk actie ondernemen.

Mochten we constateren dat er sprake is van ongeoorloofde afwezigheid, dan zijn we verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.

Op grond van de leerplichtwet kunt u in principe geen verlof buiten de schoolvakanties opnemen. In bepaalde gevallen kunt u het noodzakelijk achten, dat uw (leerplichtige) kind gedurende een of meerdere dagen de school verzuimt. Geoorloofde redenen zijn bijvoorbeeld jubilea van ouders of grootouders, gezinsuitbreiding, huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad etc.

Een verzoek voor bijzonder verlof dient u schriftelijk bij de directie in te dienen. Op school kunt u hiervoor aanvraagformulieren krijgen. Na indiening ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de gemeente Texel.

Vakanties onder schooltijd kunnen in principe niet worden toegestaan. Voor bepaalde beroepen kan er echter een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horecasector. U dient dan naast het verlofaanvraagformulier ook een werkgeversverklaring van uw werkgever in te leveren. Aanvragen van meer dan tien dagen gaan altijd in behandeling bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Texel. U kunt ook voor deze dagen een formulier op school invullen, waarna de directie en/of de leerplichtambtenaar hierover een besluit neemt. U kunt slechts 1 keer per jaar een beroep doen op extra vakantieverlof. De eerste twee weken na de zomervakantie kunt u geen aanspraak maken op vakantieverlof.

Voor de goede orde: geen redenen voor extra verlof zijn o.a.:

  • Goedkope vakantiemogelijkheden
  • Door anderen betaalde vakanties
  • Meerdere jaren niet op vakantie geweest
  • Ontlopen van verkeersdrukte

 

Verlof tijdens toetsweken/ bijzondere dagen

We verzoeken u vriendelijk om indien mogelijk geen/zo min mogelijk verlof aan te vragen tijdens de toetsweken in het schooljaar 2018-2019. Deze toetsweken zijn gepland in de periode 17 t/m 25 januari 2019 en 3 t/m 14 juni 2019. De Cito-eindtoets voor groep 8 wordt gehouden op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 2019.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht