arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

30 juli 2018

weekbericht nummer 39

Categorie: Weekbericht

                                  

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 39                  datum: 29 juni 2018

www.jozefschooltexel.nl 

2 t/m 6 juli rapportgesprekken
4 juli

Groep 5 excursie

Presentatie 1/2b, 3, 1/2 a en 6

5 juli Presentatie 1/2c, 4a, 1/2d en 7
6 juli

Schoolreisje kleuters thema dierentuin

Presentatie 4b,5 en 8

12 juli Schoolreisje groepen 4
13 juli Kennismaking nieuwe groepen
17 juli Musical avond groep 8
20 juli Laatste schooldag

 

PBS regel van de week

Komende week staan de regels van het spelen op het schoolplein en het pannaveld centraal.

  • Ik ga in de rij staan als de bel gaat.
  • Ik ruim op als een volwassene dit zegt.
  • We zorgen er met elkaar voor dat het speelgoed opgeruimd wordt.
  • Ik speel sportief met elkaar.
  • Ik houd er rekening mee dat ik kan winnen en verliezen.

 

Schoolreisje kleutergroepen:

Op vrijdag 6 juli gaan alle groepen 1/2 op schoolreisje. Het schoolreisje is op het vierkante stuk in het bos, waar allemaal ouders heel veel leuke spelletjes hebben bedacht! 

Het thema van het schoolreisje is dierentuin. Het is leuk wanneer kinderen verkleed komen.

De dag begint gewoon om 8.30 in de klas en is om 12.30 weer klaar. Dan zijn we weer terug op school.

Wilt u eraan denken uw kind goed in te smeren als de zon schijnt? En omdat we in het bos zijn, is het verstandig uw kind na het schoolreisje goed te controleren op teken.

We hopen op een gezellige dag! 

 

Groepsindeling en werkdrukgeld schooljaar 2018-2019

Na een periode van intern beraad over de besteding van de werkdrukgelden kunnen wij u melden dat het werkdrukgeld wordt besteed aan het inzetten van een “bonusleerkracht”. Deze leerkracht gaat de groepsleerkrachten ondersteunen en wordt ook ingezet om met (kleinere) groepen kinderen aan het werk gaat.

Kortom extra handen in de klassen en in de school!

De verdeling van de groepen blijft volgens de samenstelling zoals ik u die eerder heb gemeld.

 

groep 1/2 a     juf Tineke en juf Cinthia
groep 1/2 b     juf Edith en juf Mariska
groep 1/2 c      juf Dorothee en juf Janneke
groep 3           juf Wietske
groep 3/4        juf Evelien
groep 4/5        juf Claudia en juf Danielle,
groep 5           juf Manon en meester Sido
groep 6           juf Kimberly en meester Sido
groep 7           juf Petronella en juf Samantha
groep 8           meester Remco en juf Samantha.
Bonusleerkracht         juf Francis (2 ½ werkdag)

 

Vandaag heeft u de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019 gekregen. Deze groepsindeling is tot stand gekomen in nauw overleg met de leerkrachten van de huidige groepen. Deze groepsindeling is in principe definitief.

Wanneer u echter zwaarwegende argumenten heeft om uw kind in een andere groep te plaatsen, dan kunt u dit tot uiterlijk 6 juli aangeven bij de directie. In de week van 9 juli worden de verzoeken in samenhang bekeken en kan er eventueel nog een wijziging plaats vinden.

We wensen u en uw kinderen in ieder geval een prachtig nieuw schooljaar toe!

Informatie avond groepsindeling

Op woensdag 4 juli organiseren we van 19.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur een informatieavond over de groepsindeling.  Deze avond is vooral bedoeld voor de ouders van de leerlingen die naar de groepen 3, 3/4, 4/5 en 5 gaan. Om ons goed voor te kunnen bereiden willen we graag inventariseren welke vragen u heeft en/of welke informatie u graag wilt hebben. Email: directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl

 

Kennismaken nieuwe groepen

Op vrijdag 13 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe groep en leerkracht(en).

Van 10.30 tot 12.15 gaan de kinderen wennen aan hun nieuwe groep.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht