arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

17 juni 2018

weekbericht nummer 36

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 36                     datum: 8 juni 2018

www.jozefschooltexel.nl 

AGENDA  
19 juni Groepen 1/2a en 1/2b excursie ecomare
21 juni Groepen 1/2c en 1/2d excursie ecomare
27 juni Studiedag, kinderen zijn vrij
28 juni Rapporten mee
2 juli t/m 6 juli Rapportgesprekken op uitnodiging
6 juli Schoolreisje kleutergroepen thema dierentuin

 

Nieuw op de website:

Groep 6: leerlingenwerk

 

PBS regel van de week

De aankomende week praten we met de kinderen over het toiletgebruik.

Daarbij bespreken we dat de kinderen hun handen wassen als ze klaar zijn en dat je het toilet netjes en schoon achter laat.

 

Avondvierdaagse

Gisteren was de laatste wandeldag van de vierdaagse.

Het uitdelen van de medailles is ieder jaar weer een uitdaging, de ouderraad heeft aangegeven dat de organisatie van de wandeltocht volgend jaar gaat meewerken om dit makkelijker te maken voor de school.

We willen alle ouders die hebben meegelopen/meegeholpen ontzettend bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Dankzij alle vrijwillige hulp is dit evenement weer een succes geweest voor de kinderen!

 

Oudheidkamer

Afgelopen week zijn alle kleuters op bezoek geweest bij de Oudheidkamer. We hebben veel gezien en geleerd van hoe het vroeger ging in een huis. Bedankt, Nieteke en vrijwilligers van de Oudheidkamer, voor de leuke uurtjes in het museum. En bedankt ook alle ouders die mee zijn geweest! Zonder jullie is dit niet mogelijk. En groep 1/2C bedankt ook Loeks ouders voor het kijkje in hun nieuwe oude huis, wat een leuk extraatje was na het bezoek aan het museum!

 

Geslaagd

Juf Claudia (groep 4a)  is geslaagd voor haar opleiding Master EN. Master EN staat voor Educational Needs. Er zijn verschillende specialisaties, zoals leren, gedrag of begeleiden. Juf Claudia heeft de richting gedrag gekozen en mag zich nu gedragsspecialist noemen.

Meester Rick (Lio stagiair groep 7) heeft deze week zijn laatste goede beoordeling gehad en is nu officieel geslaagd voor zijn opleiding tot leraar basisonderwijs.

 

Uitslag Cito eind toets groep 8

De leerlingen in groep 8 hebben in april 2018 meegedaan met de Centrale Eindtoets. De kinderen van meester Remco voor die tijd al een schooladvies gekregen. Hierin staat welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Dit wordt gebaseerd op hoe uw kind leert, wat hij heeft laten zien en wat wij van uw kind weten na acht jaar basisschool en welke groei en ontwikkeling uw kind tijdens die acht jaar heeft doorgemaakt.

De school krijgt na de Centrale Eindtoets een rapportage. Deze schoolrapportage bevat alle resultaten van groep 8-leerlingen van een school. De leerlingscores worden vergeleken met elkaar en met de landelijke gemiddeldes. We gebruiken de analyses van dit rapport om ons onderwijs te evalueren. En de leerkrachten nemen de gegevens mee in het onderwijskundig rapport van een leerling voor de middelbare school.

Het landelijk gemiddelde is dit schooljaar vastgesteld op 534,9. Het gemiddelde eindresultaat van de Jozefschool ligt daar iets onder op 533,8.

 

Uitnodigingen rapportgesprekken

Volgende week kunt u via de mail een uitnodiging verwachten voor een gesprek met de groepsleerkracht over de vorderingen van uw kind(eren). Deze gesprekken zijn op uitnodiging van de leerkracht. Indien u niet wordt uitgenodigd maar wel graag een gesprek wilt over de vorderingen van uw kind dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

De rapporten worden meegegeven op 28 juni. Wilt u het rapport meenemen naar het gesprek op school?

  • Kinderen uit groep 1/2, die de laatste drie maanden zijn ingestroomd, ontvangen geen uitnodiging voor een gesprek, in verband met het huisbezoek. Heeft u desondanks toch behoefte aan een gesprek dan kunt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht.
  • Leerlingen uit groep 8 ontvangen geen uitnodiging. Met deze ouders is in de afgelopen periode al intensief gesproken in verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs.

 

Bericht van het Lejofonds

Het doel van de vastenactie was: de bouw van toiletten en wasgelegenheden voor internaatskinderen van de Kisimbizi nursery and prrrimary school in Nkonkonjeru in Oeganda.

De bouw is inmiddels gereed. De kinderen hebben de toiletten en wasgelegenheden in gebruik genomen. Overbodig te zeggen dat ze er heel erg blij mee zijn. Het is een enorme vooruitgang voor hen. De kinderen zijn de Jozefschool erg dankbaar.

Het verslag in de nieuwsbrief van het Lejofonds heeft de titel meegekregen “ Een eigen plek om te wassen en plassen. Jullie vinden het artikel in de bijlage.

 

Het artikel wordt afgesloten met een lied gemaakt door een leerkracht van de Kisimbizi school en gezongen door de kinderen van de school.

Daarin noemen ze ook de Jozefschool. Het is heel duidelijk: “They love you!”

We willen iedereen nogmaals heel hartelijk dank zeggen voor de inzet om de Vastenactie 2018 te doen slagen.

 

Hartelijke groet,

Leo en Herma Annyas

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht