arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

17 juni 2018

weekbericht nummer 35

Categorie: Weekbericht

 

                                  

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 35                     datum: 1 juni 2018

www.jozefschooltexel.nl 

AGENDA  
4 t/m 7 juni Avondvierdaagse
19 juni Groepen 1/2a en 1/2b excursie ecomare
21 juni Groepen 1/2c en 1/2d excursie ecomare
27 juni Studiedag, kinderen zijn vrij
28 juni Rapporten mee
2 juli t/m 6 juli Rapportgesprekken op uitnodiging
6 juli Schoolreisje kleutergroepen thema dierentuin

 

PBS regel van de week

De komende week staat de regel “Ik loop binnen rustig en praat binnen zachtjes” centraal. Rust in de school zorgt voor een prettige werksfeer en zorgt ervoor dat iedereen aan zijn of haar eigen werk kan blijven. Tegelijkertijd is het veiliger als er rustig in de gang gelopen wordt.

 

Ouderbijdrage

De komende twee weken worden de ouderbijdrages geïncasseerd.

Ieder schooljaar vraagt de oudervereniging van u een vrijwillige bijdrage. Deze wordt gedurende het schooljaar besteed aan allerlei faciliteiten voor uw kind die buiten het gewone subsidiepatroon vallen, denk aan schoolreisjes en dergelijke festiviteiten. De ouderbijdrage bedraagt € 55,-per kind voor dit schooljaar.

 

Avondvierdaagse

Natuurlijk willen we voor iedereen een gezellige vierdaagse verzorgen en daar horen ook een aantal regels bij om iedereen veilige wandeling te bezorgen:

Regels

  • We lopen als groep, dus zorg ervoor dat je blijft aansluiten
  • We respecteren de natuur en andermans eigendom en lopen daarom níet op de tuunwallen, door tuinen of vlak langs geparkeerde auto’s.
  • We nemen geen tassen (rugzakken en overige) mee onderweg.
  • Afval neem je mee in je zak of stop je op de drinkpost in de afvalzak.
  • Alle meelopende ouders zijn begeleiders (herkenbaar aan de rode bodywarmer), daar luister je naar.
  • Tijdens de wandeling wordt er geen harde muziek over muziekboxen afgespeeld.
  • Begeleiders laten wandelwagens, loopfietsjes en honden thuis.

 

Datum: De Avond4Daagse is van maandag 4 t/m donderdag 8 juni

Starttijden: Beide afstanden (5 km en 10 km) starten iedere avond om 17:30 uur bij Schietcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Wees op tijd aanwezig!

Slotavond: Op donderdag 8 juni is het traditionele ‘inhalen’. Dit jaar eindigen we op de Groeneplaats.

Vanaf de Groeneplaats kunnen de kinderen (mee) naar huis.

Bereikbaar Vanuit de ouderraad zijn de volgende ouders aanspreekpunt:

Marjan Zeilemaker-Lamens voor de organisatie vooraf, bereikbaar op 06-43 25 92 69

Gaia Boon voor de start en tijdens de wandeling, bereikbaar op 06-23 23 36 62

T-shirts: Alle kinderen die meelopen hebben een school T-shirt aan, zodat ze goed herkenbaar zijn, opvallen in het verkeer en iets te drinken/eten krijgen bij de drinkpost. Deze t-shirts worden op maandag 4 juni uitgedeeld door de leerkrachten in de klas. Op vrijdag 9 juni neem je deze ongewassen (!) mee naar school. Op school worden ze gewassen.

 

Kleutergroepen op excursie naar het strand

Op dinsdag 19 en donderdag 21 juni gaan de kleutergroepen naar het strand voor een excursie van Ecomare. We hebben hiervoor ouders nodig die kunnen rijden en een groepje kunnen begeleiden.

Bij de memoborden van de groepen hangen lijsten waarop u zich kunt opgeven.

Groep 1/2a gaat op 19 juni van 8.45 tot 11.00

Groep 1/2b gaat op 19 juni van 10.45 tot 13.00

Groep 1/2c gaat op 21 juni  van 8.45 tot  11.00

Groep 1/2d gaat op 21 juni van 10.45 tot 13.00

 

Vakantie regeling schooljaar 2018-2019

 

herfstvakantie 20 okt t/m 28-okt
kerstvakantie 22-dec t/m 6-jan
voorjaarsvakantie 16-feb t/m 24-feb
G.V.+2e paasdag 19-apr en 22-apr
meivakantie  23-apr t/m 5-mei
Hemelvaart 30-mei t/m 1-jun
pinksteren 10-jun t/m 10-jun
zomervakantie 13-jul t/m 26-aug

 

 

Uitnodigingen rapportgesprekken

Binnenkort kunt u via de mail een uitnodiging verwachten voor een gesprek met de groepsleerkracht over de vorderingen van uw kind(eren). Deze gesprekken zijn op uitnodiging van de leerkracht. Indien u niet wordt uitgenodigd maar wel graag een gesprek wilt over de vorderingen van uw kind dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

De rapporten worden meegegeven op 28 juni. Wilt u het rapport meenemen naar het gesprek op school?

  • Kinderen uit groep 1/2, die de laatste drie maanden zijn ingestroomd, ontvangen geen uitnodiging voor een gesprek, in verband met het huisbezoek. Heeft u desondanks toch behoefte aan een gesprek dan kunt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht.
  • Leerlingen uit groep 8 ontvangen geen uitnodiging. Met deze ouders is in de afgelopen periode al intensief gesproken in verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs.
‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht