arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

15 september 2017

weekbericht nummer 3

Categorie: Weekbericht

 

                                   

Weekbericht Jozefschool Texel                     nr.  3                            datum: 15 september 2017

Weekbericht: www.jozefschooltexel.nl planner: klik hier voor de agenda

AGENDA  
Maandag 18 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
27,28,29 september Schoolreisje groep 7
Woensdag 4 oktober Texelse studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
Donderdag 5 oktober Landelijke staking basisonderwijs, de school blijft de hele dag dicht. Leerkrachten gaan staken.

Alle leerlingen zijn vrij!

Donderdag 28 september Afscheidsreceptie juf Mariken
Maandag 9 oktober MR vergadering
Woensdag 11 oktober Presentatie 1/2a, 1/2 c, 5 en 8
Donderdag 12 oktober Presentatie 1/2d, 4a en 6
Vrijdag 13 oktober Presentatie 1/2b, 3 , 4b en 7

 

NIEUWS OVER JUF CINTHIA

Afgelopen zondag is juf Cinthia geopereerd aan een acute blindedarmontsteking, ze is nu thuis aan het herstellen van deze operatie. Alles is gelukkig goed verlopen.

Voor juf Cinthia was deze operatie extra spannend omdat ze ook zwanger is! Gelukkig is alles goed met de baby en heeft de operatie goed uitgepakt. Cinthia is nu 16 weken zwanger en we wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe.

AFSCHEID MARIKEN VAN DER LAAN (INTERN BEGELEIDER)

Vanaf 1 oktober ga ik werken op de Guyotschool in Haren. Dit is een school voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. In de zomervakantie hebben we in Haren een huis gekocht en Heleen en Kristien gaan al in Haren/Groningen naar school. We hebben veel zin in deze nieuwe uitdaging, zowel wat wonen als wat werken betreft. Toch is het ook heel jammer om na 21 jaar afscheid te nemen van een school waar ik me zo vertrouwd en vergroeid mee voel. In al deze jaren heb ik heel wat collega’s zien gaan en komen! Momenteel gaat het prima op de Jozefschool, dus wat dat betreft neem ik met veel vertrouwen in de toekomst afscheid.

Ik dank hierbij de ouders voor alle samenwerking en gesprekken die we hebben gevoerd. Vooral wanneer kinderen in een ondersteuningsteam besproken worden is er sprake van een intensief contact met ouders en school. Deze gesprekken heb ik altijd als zeer waardevol ervaren. Maar ook andere contacten met ouders waren meestal heel prettig en open. Bedankt daarvoor, dit maakte het werken op de Jozefschool heel plezierig!

Hartelijke groet, Mariken van der Laan

 

OPVOLGING MARIKEN VAN DER LAAN

De taak van intern begeleider wordt overgenomen door Mara Groot, werkzaam bij Interzin.

InterZin werkt met zeer ervaren intern begeleiders. De intern begeleiders zijn opgeleid als master special education needs of orthopedagoog en hebben ruime praktijkervaring. Daardoor biedt Interzin, bij vragen in de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van een interne begeleider of zorgcoördinator, een professional met een hoog denk- en werkniveau.

Mara is een excellente intern begeleider. Zij gaat voor resultaat en is zeer kundig in het coachen en trainen van teams en intern begeleiders. Mara is daadkrachtig, analytisch en communicatief sterk. Zowel naar het team toe als naar de ouders.Ze heeft oog voor de mens en Mara heeft aandacht voor samenwerkend leren en reflecteren.

 

AFSCHEIDSRECEPTIE MARIKEN VAN DER LAAN

Na 21 jaar werkzaam geweest te zijn op de Jozefschool gaat Mariken van der Laan afscheid nemen van de Jozefschool. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan in haar nieuwe woonplaats Haren.

We willen haar nog éénmaal in het zonnetje zetten en haar bedanken voor al haar werk en inzet voor de school en de kinderen.

We willen u graag uitnodigen voor de afscheidsreceptie van Mariken welke wordt gehouden op donderdag 28 september van 14.30 uur tot 15.30 uur in de hal van de Jozefschool.

U bent allen van harte welkom! Namens het team van de jozefschool.

 

STAKING PRIMAIR ONDERWIJS DONDERDAG 5 OKTOBER

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De medewerkers van de Jozefschool gaan ook staken op 5 oktober. De Jozefschool zal deze dag dus gesloten zijn.  Met deze actie willen de leraren en de schoolbesturen de politiek duidelijk te maken dat het basisonderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Zij willen dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. www.pofront.nl

 

De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Met extra geld kunnen de salarissen in het primair onderwijs verhoogd worden en de werkdruk verlaagd, zodat ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas kunnen staan.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht