arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

10 mei 2018

weekbericht nummer 25

Categorie: Weekbericht

 

                                  

Weekbericht Jozefschool Texel                    nr.  25  datum: 9 maart 2018

www.jozefschooltexel.nl 

AGENDA  

Woensdag 14 maart

(19.00-12.00 uur)

Inschrijfavond OSG, groep 8

Stakingsdag basisonderwijs, de school is dicht.

Donderdag 15 maart Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Vrijdag 16 maart

Jozeffeest

Naschoolse sportactiviteiten van Young Forever

Vrijdag 23 maart

Pannenkoeken dag groep 1/2d Gollard en verpleegtehuis

Informatie volgt nog

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag, alle  kinderen zijn vrij
Maandag 2 april 2e paasdag, alle kinderen zijn vrij
Woensdag 11 april Presentaties 1/2a, 4a, 4b en 5
Donderdag 12 april Presentaties 1/2b, 1/2d, 3 en 8
Vrijdag 13 april Presentaties 1/2c, 6 en 7

 

PBS regel van de week

  1. Ik accepteer de ander zoals hij/zij is.

Komende week staat de regel “Ik accepteer de ander zoals hij is” centraal in de groepen. De regel refereert aan het aspect “veiligheid”,  waarbij ieder kind zich zichzelf kan zijn op school. Ieder kind heeft zijn of haar eigenheid die gezien mag worden. Kinderen mogen zich niet bedreigd voelen als ze anders zijn dan een ander kind. Anders zijn dan anderen kan leiden tot buitensluiten of pestgedrag. Pestpreventie is hierbij ook een belangrijk aspect bij het bespreken en naleven van deze regel.

 

Roodvonk geconstateerd

In groep 1/2a is roodvonk geconstateerd, in de bijlage vindt u informatie over deze infectieziekte zodat u uw kind in de gaten kunt houden.

Kan iemand met roodvonk naar een kindercentrum, school of werk?

Als een kind zich goed voelt kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.

 

Opbrengt sponsorloop

In de gezondheidsweek hebben de groepen 5 tot en met 8 allemaal 1 mile (1,6 km) gelopen voor het goede doel. In totaal is er maar liefst €410,05 gesponsord. Het geld gaat naar toiletten voor vrouwen en kinderen in India. In afgelegen gebieden zijn mensen vaak toegewezen  aan de open natuur. Dit brengt een risico met zich mee op infecties, slangenbeten en seksuele intimidatie. Bedankt voor jullie bijdrage!

De vastenactie voor het Lejofonds loopt nog door tot 29 maart. Ook hierbij wordt er gespaard voor toiletten maar dan voor bij school in Oeganda.

 

Reparatie buitenspeelmateriaal

We willen de vader van Ryon en Dylan Stark ontzettend bedanken voor het repareren en nakijken van het buitenspeelmateriaal van de onderbouw. Alle fietsen en karren rijden weer als vanouds!

Hartelijk dank!

 

Ouderenquête

Inmiddels hebben 84 ouders de enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.

Indien u de enquête nog niet heeft ingevuld dan kunt u bij de ingangen een brief met inlogcode meenemen. De enquête sluit op 16 maart aanstaande. Daarna worden de gegevens verwerkt en zullen we de uitslag met u delen.

 

Jozeffeest 2018

Vrijdag 16 maart vieren we met de hele school het Jozeffeest. Dit houdt in dat de kinderen in gemixte groepjes, onder begeleiding van een leerling uit groep  8, leuke activiteiten gaan doen in verschillende lokalen en op het plein. De school zorgt deze dag voor eten en drinken, dit hoeven de kinderen dus niet mee te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. We gaan er een gezellige dag van maken met z’n allen!

 

Pleegzorg

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en achttien jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Zo wachten in Noord-Holland noord ongeveer 50 kinderen op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig!

 

De gemeente Texel draagt pleegzorg een warm hart toe. Pleegouders van Texel organiseren samen met de pleegzorgaanbieders in maart de actie ‘doneer je schoolhek’ met aansluitend een informatieavond op 11 april bij de HEMA. De bedoeling is dat zoveel mogelijk scholen een spandoek aan hun schoolhek hangen met een oproep om pleegouder te worden. De Jozefschool heeft het schoolhek ter beschikking gesteld voor deze actie.

 

 

L!M!TS-café voor ouders over drugs en sociale media (ingezonden stuk)

Informatie over alcohol, drugs gamen en sociale media, dat wil je als ouders heel graag, maar hoe?

Tijdens de open inloopavond voor ouders in Time Out (Wilhelminalaan 1) kunnen ouders in gesprek

gaan met elkaar en/of met de vrijwilligers van L!M!TS. Doel van deze avonden is kennis en ervaringen

delen. Vragen zijn ook van harte welkom.

L!M!TS is een unieke Texelse vrijwilligersorganisatie die objectief en ‘open-minded’ informatie geeft

over alcohol, drugs, gamen en sociale media aan Texelse jongeren en ouders.

De inloopavond vindt elke derde dinsdag van de maand plaats. De volgende is op dinsdag 20 maart.

Tijd: van 19.30 – 21.00 uur. De entree en koffie en thee zijn gratis.

Meer informatie vindt u op www.limits-online.nl, op de Facebookpagina Limits-online of bel Arjen

Jongejan (0611 363 400) of Cintha Stiekema (0630 328 467).

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht