arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

08 maart 2019

weekbericht nummer 24

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 24 datum: 08-03-2019

Datum Activiteit
Woensdag 20 maart Jozeffeest
Vrijdag 22 maart Groep 1-2A doet mee met de Nationale Pannenkoekdag
Maandag 25 maart Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
Dinsdag 26 maart Groep 1-2A naar de boerderij
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april Schoolfotograaf
Vrijdag 19 april t/m 5 mei Mei vakantie

Regel van de week
Ik noem iedereen bij zijn eigen voornaam.
De regel die deze week centraal staat is “Ik noem iedereen bij zijn eigen voornaam”. Ook deze regel heeft een verband met ons pest preventie protocol. Bijnamen kunnen grappig en toepasselijk zijn, tenzij dit een negatieve lading krijgt. We leren de kinderen om iedereen bij zijn of haar eigen voornaam te noemen, zodat het kind zich gezien voelt en veilig voelt.

Tevredenheidsonderzoek
Jaarlijks houden wij onder onze leerlingen en ouders een tevredenheidsonderzoek. Dit is een
belangrijk instrument om inzicht te krijgen in hoe leerlingen en ouders onze school ervaren. Door het evalueren van de informatie en te werken aan de verbeterpunten, kunnen wij de kwaliteit van de school verder verbeteren.
Van 18 maart tot en met 29 maart nemen we de tevredenheidsenquête af bij leerlingen en ouders.
U als ouder/verzorger kunt ook deelnemen aan het onderzoek. Wij zouden dat zeer op prijsstellen als u de enquête middels onderstaande link wilt invullen.
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/VSWN3ZG
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Miranda Pieters.
Hartelijk dank voor uw medewerking,

Sponsorloop
In de afgelopen week is er nog meer sponsorgeld binnen gekomen, het totaal staat nu op
€5149,60. Wat natuurlijk een fantastische opbrengst is!

Groep 1-2A / Nationale Pannenkoekdag
Op vrijdag 22 maart doet groep 1-2A mee met de Nationale Pannenkoekdag! De dag dat basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. De kinderen gaan pannenkoeken bakken voor de ouderen in de Gollards en het Verpleeghuis. We vertrekken rond 10.15uur en zullen om 12.30uur weer terug op school zijn.

Groep 1-2A / Naar de boerderij
Op dinsdag 26 maart mag groep 1/2A op bezoek bij boerderij De Waddel. Daar worden in deze tijd veel lammeren geboren en is er van alles te zien! Op het mededelingenbord kunnen ouders die willen rijden en begeleiden zich opgeven. Graag laarzen aan en kleding die tegen een stootje kan!! We vertrekken om 10.15 uur en zijn plm. 12.00 uur weer terug op school.

Nieuwe vloerbedekking
De kleutergroepen hebben afgelopen maandag nieuwe vloerbedekking gekregen.
Het ziet er weer lekker fris uit en de kinderen kunnen weer heerlijk spelen op het nieuwe tapijt.

Jozeffeest 2019
Woensdag 20 maart vieren we met de hele school het Jozeffeest. Dit houdt in dat de kinderen in gemixte groepjes, onder begeleiding van een leerling uit groep 8, leuke activiteiten gaan doen in verschillende lokalen en op het plein. De school zorgt deze dag voor eten en drinken, dit hoeven de kinderen dus niet mee te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. We gaan er een gezellige dag van maken met z’n allen!

Landelijke stakingsdag
Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen zal er op 15 maart 2019 een landelijke stakingsdag zijn in het gehele onderwijs, dus zowel in primair, voortgezet en hoger onderwijs. Er is alleen deze keer geen eenduidigheid bij alle partijen. Wij hebben geïnventariseerd wat de stakingsbereidheid is onder de werknemers bij onze scholen. Deze is per school verschillend.
Wij sturen u dit bericht vanuit alle scholen op Texel om u duidelijkheid te verschaffen over welke scholen open zijn en welke scholen op 15 maart gesloten zijn.
De problemen van het tekort aan leerkrachten en de hoge werkdruk in het onderwijs is op alle scholen dagelijks merkbaar.

We maken ons op school dus nog altijd grote zorgen. Daarom hebben de medewerkers van de Jozefschool ook deze keer overwogen om aan de staking deel te nemen. De uitkomst van die overweging is echter dat we als team, om verschillende redenen, deze keer niet meedoen aan de staking. De Jozefschool is op 15 maart open.

De scholen die deze dag dicht zijn:
Stella Maris
Thijsseschool
De Fontein
Lubertischool

De scholen die deze dag open zijn:
Jozefschool
De Vliekotter
De Durperhonk
De Bruinvis
Kompasschool

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht