Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

31 januari 2020

weekbericht nummer 21

Categorie: Algemeen nieuws

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 21 datum: 31 jan. 2020
www.jozefschooltexel.nl

Datum activiteit
6 februari 1e rapport
7 februari Presentatie groep 1/2c, 3a, 4/5, 5/6
10 t/m 14 febr. rapportgesprekken
15 t/m 23 febr. voorjaarsvakantie
13 maart Studiedag, kinderen zijn vrij

Waarom staken wij
Wij hebben ❤️voor het onderwijs en het gaat ons aan het 💔om te zien dat de kwaliteit
van het onderwijs onder druk staat door o.a. het lerarentekort en de hoge werkdruk. Er zijn
stapjes gezet, maar voor een structurele aanpak is dit nog lang niet genoeg. We gebruiken
de stakingsdagen om te praten over onze mooie beroep en te zoeken naar oplossingen voor
het lerarentekort, maar ook om de enorme achterstand aan administratie weg te werken.
De afgelopen weken hebben mijn collega’s en ik veel moeten invallen omdat de invalpool
simpelweg leeg is. Dit levert een enorme werkdruk op en zorgt ervoor dat je aan je eigen
werk niet toe komt.
We willen kwalitatief goed onderwijs blijven bieden aan uw kind(eren) en daarvoor zijn
structurele oplossingen nodig en daarom staken wij.


Leerkrachten tekort
Onder onze ouders zijn er wellicht ouders die werkzaam zijn in het onderwijs of die de
ambitie hebben om in het onderwijs te willen werken. Wij willen graag een beroep op jullie
doen om ons te helpen.
Het laatste jaar is gebleken dat het lerarentekort ook bij ons een sterke rol is gaan spelen.
Met veel kunst en vliegwerk proberen we bij plotseling uitbrekende griep of andere virussen
de groepen te bemensen, maar daarbij hebben we nog te weinig gebruik gemaakt van alle
talent dat beschikbaar is. Werkt u parttime in het onderwijs en bent u bereid om een keer in
te vallen op de Jozefschool laat het ons weten! Wij zijn al blij met een enkele dag invallen. U
kunt aangeven welke dagen en in welke groepen u wilt invallen. En bovenal is het een open
vraag elke keer dat het nodig is, waarbij u zelf aangeeft per keer of u beschikbaar bent.
Mocht u familie of vrienden hebben die elders werken en best een keer willen invallen op
onze school, vraag ze dan vooral om contact op te nemen met ons.
Wilt u zich oriënteren op een baan in het onderwijs, neem dan ook contact op voor een
gesprek of een keer een ochtendje meedraaien.
Mocht u interesse hebben of wat meer informatie willen, kom langs, mail of bel voor een
gesprek.

Juf Samantha
Juf Samantha ziet zich helaas genoodzaakt om te stoppen met werken/ re-integreren op de
Jozefschool.

Ten gevolge van haar auto ongeluk heeft ze nog veel last van vermoeidheid, pijnklachten en
overgevoeligheid voor prikkels.
Samantha gaat verder re-integreren buiten het onderwijs.
Als moeder van Joost en Benjamin zullen we Samantha gelukkig nog wel op school blijven
zien.
Op donderdag 13 februari van 14.30 tot 15.30 uur is er voor ouders en belangstellenden
gelegenheid om afscheid te nemen van Samantha.
Op vrijdag 14 februari neemt Samantha afscheid van de klas.
Momenteel ben ik druk op zoek naar een invaller voor juf Samantha, ik houd u hierover op
de hoogte.

Nationale Pannenkoekdag
Op vrijdag 20 maart doet groep 1-2A mee met de Nationale Pannenkoekdag! De dag dat
basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt.
De kinderen gaan pannenkoeken bakken voor de ouderen in de Gollards en het
Verpleeghuis. We vertrekken rond 10.15uur. We zullen om 12.30 weer terug op school zijn.
We kunnen veel hulp gebruiken! Welke ouder, opa of oma vindt het leuk om te begeleiden
en pannenkoeken te bakken? U kunt zich inschrijven op het mededelingenbord bij de klas.

Groep 1/2A knutselt molens
In groep 1/2A gaan we de komende week molens knutselen. We willen daarom vragen of de
kinderen een leeg melk-/yoghurtpak kunnen meenemen (graag goed omgespoeld en
schoon). Dank je wel! Juf Cinthia en juf Tineke.

Rapportgesprekken
Op donderdag 6 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar
huis.
In de week van 10 t/m 14 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
U wordt op maandag 3 februari via social schools uitgenodigd om u in te schrijven voor deze
gesprekken.
Groep 1/2A knutselt molens
In groep 1/2A gaan we de komende week molens knutselen. We willen daarom vragen of de
kinderen een leeg melk-/yoghurtpak kunnen meenemen (graag goed omgespoeld en
schoon). Dank je wel! Juf Cinthia en juf Tineke.

Tevredenheidsmeting
Jaarlijks houden wij onder onze leerlingen en ouders een tevredenheidsonderzoek. Dit is een
belangrijk instrument om inzicht te krijgen in hoe leerlingen en ouders onze school ervaren.
Door het evalueren van de informatie en te werken aan de verbeterpunten, kunnen wij de
kwaliteit van de school verder verbeteren.
De kinderen geven een hoge waardering over de inhoud van de lessen.
De ouders geven een hoge waardering aan de veiligheid en de mate van plezier waarmee
hun kinderen naar school gaan.
Voor ons als school een mooie uitslag waarmee we ons onderwijs nog beter kunnen
inrichten.
Op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11710/Jozefschool-Texel kunt u deze
tevredenheidsmeting inzien.Weekbericht Jozefschool Texel nr. 21 datum: 31 jan. 2020
www.jozefschooltexel.nl

 

 

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht