arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

08 februari 2019

weekbericht nummer 21

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 21 datum: 08-02-2019

Datum                                   Activiteit
11 t/m 15 februari                 rapportgesprekken
Woensdag 13 februari         Juffenverjaardag groepen 1-2
Donderdag 14 februari        Sponsorloop
Vrijdag 15 februari               Speelgoeddag groepen 1-2
Zaterdag 16 t/m zondag 24 febr. Voorjaarsvakantie
Vrijdag 22 maart                  Groep 1-2A doet mee met de Nationale Pannenkoekdag
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april                     Schoolfotograaf

Welkom
Vanaf maandag 11 februari start Sanne Jansen als stagiaire in groep ½ a bij Tineke.
Sanne loopt stage op maandag en dinsdag. We wensen Sanne heel veel plezier!

Nieuw op de website
• Groep 1-2A: Ecomare

Leerlingwerk

Regel van de week
Komende week besteden we in de klassen aandacht aan het werken in de extra ruimtes, zoals de hal en de tussenlokalen.

Rapporten groep 1/2
Alle kinderen hebben gisteren hun rapport mee gekregen naar huis.
De kleuter rapportage is dit schooljaar aangepast. Er zijn geen bolletjes/ beoordelingen meer te vinden op het kleuterrapport, per vakgebied wordt er beschreven hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld de afgelopen periode. De ontwikkeling van kleuters vindt sprongsgewijs plaats en daar willen we geen beoordeling aan geven. De kleuters doen vanaf dit schooljaar geen Cito toetsen meer, deze uitslagen zijn dus ook niet meer terug te zien in het rapport.
Met vragen over het rapport kunt u bij de leerkrachten terecht tijdens de rapportgesprekken.

Groep 1-2A / Nationale Pannenkoekdag
Op vrijdag 22 maart doet groep 1-2A mee met de Nationale Pannenkoekdag! De dag dat basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. De kinderen gaan pannenkoeken bakken voor de ouderen in de Gollards en het Verpleeghuis. We vertrekken rond 10.15uur en zullen om 12.30uur weer terug op school zijn.
We kunnen veel hulp gebruiken! Welke ouder, opa of oma vindt het leuk om te begeleiden en pannenkoeken te bakken? U kunt zich opgeven op het memobord bij de klas.

Sponsorloop
De sponsorloop ging vandaag helaas niet door i.v.m. het slechte weer. Gelukkig ziet de weervoorspelling er voor volgende week beter uit.
De nieuwe datum is donderdag 14 februari, zelfde tijden.
We kunnen nog wel wat ouders gebruiken die deze ochtend kunnen helpen met het stempelen of de kinderen te begeleiden langs de route.
Indien u wilt helpen dan kunt u dit bij de leerkrachten aangeven.
Het sponsorgeld mag maandag 25 februari (na de voorjaarsvakantie) worden ingeleverd.

Landelijke stakingsdag
Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen zal er op 15 maart 2019 een landelijke stakingsdag zijn in het gehele onderwijs, dus zowel in primair, voortgezet en hoger onderwijs. Er is alleen deze keer geen eenduidigheid bij alle partijen. Wij hebben geïnventariseerd wat de stakingsbereidheid is onder de werknemers bij onze scholen. Deze is per school verschillend.
Wij sturen u dit bericht vanuit alle scholen op Texel om u duidelijkheid te verschaffen over welke scholen open zijn en welke scholen op 15 maart gesloten zijn.
De problemen van het tekort aan leerkrachten en de hoge werkdruk in het onderwijs is op alle scholen dagelijks merkbaar.

We maken ons op school dus nog altijd grote zorgen. Daarom hebben de medewerkers van de Jozefschool ook deze keer overwogen om aan de staking deel te nemen. De uitkomst van die overweging is echter dat we als team, om verschillende redenen, deze keer niet meedoen aan de staking. De Jozefschool is op 15 maart open.

De scholen die deze dag dicht zijn:
Stella Maris
Thijsseschool
De Fontein
Lubertischool

De scholen die deze dag open zijn:
Jozefschool
De Vliekotter
De Durperhonk
De Bruinvis
Kompasschool

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht