arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

15 september 2017

weekbericht nummer 2

Categorie: Algemeen nieuws

                                   

Weekbericht Jozefschool Texel                     nr.  2                             datum: 8 september 2017

Weekbericht: www.jozefschooltexel.nl planner: klik hier voor de agenda

AGENDA  
Maandag 4 september 1e schooldag

08.30 – 9.00 uur inloop voor de ouders met koffie en thee.

Maandag 11 september Informatie avond voor alle ouders

Jaarvergadering ouderraad

Dinsdag 12 september MR vergadering
Maandag 18 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
27,28,29 september Schoolreisje groep 7

 

 

WELKOM OP SCHOOL

In groep 1/2C verwelkomen wij Joey Blauw. Hij is in de vakantie 4 jaar geworden. Welkom, Joey en veel plezier bij ons op school!!

 

UITNODIGING INFORMATIEAVOND

U wordt van harte uitgenodigd voor de informatieavond op maandag 11 september a.s.

Deze avond is bedoeld voor het verstrekken van informatie over de groep en het jaarprogramma en het kennismaken met de leerkracht(en) en de ouders.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

19.00 – 19.45 uur groepen 1-2, 4 en 6

19.45 – 20.00 uur pauze / overloop naar jaarvergadering

20.00 – 20.30 uur jaarvergadering ouderraad

20.30 – 21.15 uur groepen 3, 5, 7 en 8.

21.30 school sluit de deuren

 

START GESPREKKEN

Vanaf dit schooljaar voeren we met alle ouders Startgesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om in een ontspannen gesprek met elkaar kennis te maken, de leerkracht met de ouders én het kind en andersom. Ook wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken. Wanneer de relatie tussen ouders en school goed is en je elkaar weet te vinden, is dit in het belang van de ontwikkeling van kinderen. De gesprekken vinden plaats in de eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar.

Het verschil met 10 minutengesprekken is dat het niet gaat om het bespreken van de ontwikkeling van het kind; de leerkracht kent uw kind immers nog maar kort!

De gesprekken duren 10 minuten, het kind komt mee naar het gesprek!

De 10 minuten gesprekken die normaal gesproken in november plaats vonden komen hierdoor te vervallen.

 

 

CALAMITEITENLIJST

Deze week hebben alle kinderen een calamiteitenformulier meegekregen naar huis. Ik wil u vragen om deze lijst zorgvuldig in te vullen en weer in te leveren bij de leerkracht. Daarnaast heeft uw kind ook de schoolgids en de klassenlijst meegekregen. Indien de gegevens op de klassenlijst niet kloppen graag even aangeven bij de leerkracht.

 

SCHOOLGIDS

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de schoolgids weer gereed te krijgen. Met medewerking van uitgeverij Langeveld en de Rooij zijn we er weer in geslaagd om een prachtige gids samen te stellen. Mede dankzij onze adverteerders is het ook nu weer gelukt om een mooi boekje te maken, waarvoor hartelijk dank! We bevelen u deze gids dan ook van harte aan.

We houden ons aanbevolen voor al uw opmerkingen en reacties, zodat we de gids komend jaar weer ietsje mooier kunnen maken. Reacties kunt u mailen aan directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl

 

DIGIDUIF

Iedere week geven we het weekbericht uit. Excursies, wijzigingen in roosters, oproepjes voor ouderhulp of andere activiteiten worden hierin beschreven. We geven normaal gesproken geen papieren weekbericht mee, dit scheelt veel kopieerkosten en papier. Het is daarom van belang dat u als ouder uw Digiduif account heeft geactiveerd, zodat u het weekbericht daadwerkelijk kunt ontvangen.

 

DIGIDUIF ABSENT MELDEN

Via digiDUIF is het mogelijk om uw kind ziek, te laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) te melden. Om uw kind(eren) absent te melden volgt u onderstaande stappen:

•Selecteer vanuit ‘Alle opties tonen’ de  ‘absentiemelding’

•U krijgt nu een invulformulier te zien waarmee u uw kind(eren) absent kan melden.

Door het formulier in te vullen en te klikken op verzenden wordt het formulier verstuurd naar de school en is uw kind absent gemeld.

Daarnaast kunt u uw kind ook telefonisch ziekmelden via 0222312319.

Absent melden graag (ruim) voor half 9.

 

HALEN EN BRENGEN VAN UW KINDEREN

Zoals u weet gaan de deuren van de school om 08.20 uur open, we verzoeken u om voor die tijd buiten op het schoolplein of voor de entree te wachten. Wanneer de tweede bel gaat is dat het teken dat de lessen (bijna) gaan beginnen en verzoeken we u vriendelijk om de klas te verlaten. We snappen dat u uw kind na schooltijd graag komt ophalen, we willen u vriendelijk verzoeken om buiten op uw kind te wachten, dit komt de rust in de school ten goede.

 

De parkeergelegenheid rondom de school is schaars, we willen u vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. (Indien dit mogelijk is uiteraard.)

De kiss and ride zone aan de Lijnbaan is bedoeld om een korte stop te maken om uw kind af te kunnen zetten. Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken. Let op…….. er wordt regelmatig gecontroleerd door de parkeerwachters.

 

De fietsen van de kinderen worden geplaatst in de fietsenstallingen naast de school, de voorste twee stallingen zijn voor de groepen 1 t/m 5, de achterste stallingen zijn voor 6 t/m 8. Fietsen van ouders kunnen geplaats worden in de daarvoor bestemde vakken. Niet fietsen op het plein, graag afstappen bij de poort.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan, we rekenen hierbij op uw medewerking.

 

 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER: Cecil van Tiel

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening. De schoolmaatschappelijk werker en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. Met de meeste kinderen/jongeren gaat het goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De  schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp” is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

Wilt u contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

· Cecil van Tiel : 06 – 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)

· Gino Buijs : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)

· Vervanger : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schoolleider vragen wie, waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Jozefschool

Datum

21 sept. 2017

12 okt. 2017

9 nov. 2017

14 dec. 2017

11 jan.2018

8 feb. 2018

8 mrt. 2018

12 apr. 2018

17 mei. 2018

14 jun. 2018

12 jul. 2018

08:30-11:30

 

OPEN MONUMENTENDAG (ingezonden brief)

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Een mooie kans om gratis musea en gebouwen te bezoeken die normaal gesproken gesloten zijn of waar je entree moet betalen. Van de musea zijn de Oudheidkamer, Kaap Skil en de vuurtoren gratis toegankelijk. In Kaap Skil en de Oudheidkamer worden verschillende activiteiten georganiseerd.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht