Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

30 augustus 2019

weekbericht nummer 2

Categorie: Weekbericht

 

Datum activiteit
woensdag 4 september Informatie avond voor alle groepen

vrijdag 6 september

maandag 9 september

Studiedag, de kinderen zijn vrij.

Studiedag, de kinderen zijn vrij.

Schoolweek 2 t/m 4 Startgesprekken, u kunt zich via Social schools inschrijven.

 

Babynieuws!

Hoera! Lynn Westdorp uit groep 1-2b heeft een zusje gekregen. Ze heet Saar. Wij wensen de familie Westdorp heel veel geluk met de kleine Saar!

Jordi Bomas uit groep 4/5 heeft een broertje gekregen. Zijn naam is Dani. Ook de familie Bomas wensen wij veel geluk!

 

Welkom op school

We heten de familie Klaver van harte welkom op de Jozefschool. Ze gaan verhuizen van Oosterend naar Den Burg. Anna komt in groep 7, Iris gaat naar groep 6 en Roos gaat naar groep 4. Heel veel plezier op de Jozefschool toegewenst.

 

Nieuw op de website

Groep  1-2a: Weer naar school, een vliegende start!
https://jozefschooltexel.nl/groepen/groep-12a/leerlingwerk/

Groep 1-2b: We zijn weer begonnen!

https://jozefschooltexel.nl/groepen/groep12b/leerlingwerk/

 

De Vreedzame school

De afgelopen week zijn wij in alle groepen gestart met het eerste blok van de vreedzame school; ‘Wij horen elkaar’. In dit blok werken we aan gemeenschapsgevoel: een zorgzaam klimaat waarin alle leerlingen elkaar kennen en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar, en een verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Op die manier combineren we twee zaken: het creëren van een klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, én kinderen leren een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.
Informatieavond

Tijdens de informatieavond maakt u kennis met de leerkracht(en) van de groep van uw kind, ontvangt u belangrijke informatie over de inhoud van de leerstofinhouden en worden de verschillende activiteiten die dat schooljaar op het programma staan besproken. U kunt zich dan opgeven voor ouderhulp en u kunt vragen stellen aan de leerkracht over de betreffende groep.

In groep 8 komt de advisering richting het VO beperkt aan de orde. In januari zal hiervoor een aparte ouderavond worden georganiseerd.

 

Rooster informatieavonden 4 september 2019

19.00 – 19.45 uur             groepen 1-2, 4/5, 5/6 en 8

19.45 – 20.30 uur             jaarvergadering ouderraad en MR          

20.30 – 21.15 uur             groepen 3, 4, 6 en 7

21.30     school sluit de deuren

 

Jaarvergadering van de ouderraad en de MR

Tijdens de jaarvergadering leggen de ouderraad en de MR verantwoording af over het afgelopen schooljaar, wordt de jaarrekening en de begroting van de ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 wordt  vastgesteld en u kunt vragen stellen aan de ouderraad en de MR over de gang van zaken op school. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!

 

Start gesprekken

Ook dit schooljaar beginnen we weer met de startgesprekken.

Deze gesprekken zijn bedoeld voor alle ouders en kinderen van groep 2 t/m 8. In een ontspannen gesprek wordt kennis gemaakt met de leerkracht, de ouders én het kind. Ook wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken. Wanneer de relatie tussen ouders en school goed is en je elkaar weet te vinden, is dit in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

Uw kind komt dus mee naar het gesprek!

Voor de ouders van kinderen in groep 1: Indien er al een huisbezoek is geweest hoeft u zich niet in te schrijven voor de startgesprekken. De gesprekken duren 10 minuten, elke ouder wordt gevraagd zich in te tekenen via Social Schools. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen.

 

 

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk. Het is een laagdrempelig en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker is aanwezig in de scholen en kan je benaderen voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Op Texel is de schoolmaatschappelijk werker het verlengstuk van het Sociaal Team en een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker.

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Weet dan dat je er als ouder niet alleen voor hoeft te staan. Daarbij komt dat de behoefte aan zorg ook meer van de scholen vraagt. De  schoolmaatschappelijk werker kan hierbij uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan de schoolmaatschappelijk werker de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. De schoolmaatschappelijk werker maakt daarom ook deel uit van het Ondersteuningsteam (OT) op de basisschool. De schoolmaatschappelijk werker ondersteund en verwijst naar de gespecialiseerde jeugdhulp/jeugdggz.

Wilt u contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

  • Cecil van Tiel : 06 – 82 06 02 22 (SMW basisscholen)
  • Danielle vd Feen : 06 – 83 59 34 35 (SMW OSG)
  • Niels Oosterbaan : 06 – 82 17 04 68 (SMW BSO/KDV)

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schoolleider vragen wie, waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht