arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

10 september 2018

weekbericht nummer 2

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 2                      datum: 7 september 2018

www.jozefschooltexel.nl 

Datum activiteit
Maandag 10 september Informatie avond
Dinsdag middag 18 september Studiemiddag vanaf 12.30 uur zijn de kinderen vrij
3,4,5 oktober Schoolreisje groep 7
Dinsdag 9 oktober Presentaties groep 1/2 b, 3, 4/5 en 8
Woensdag 10 oktober Presentaties groep 1/2 a, 3/4 en 7
Donderdagmiddag 11 oktober Studiemiddag vanaf 12.30 zijn de kinderen vrij
Vrijdag 12 oktober Presentaties groep 1/2 c, 5 en 6
20 t/m 28 oktober Herfstvakantie

 

Welkom op school

Aiden Koops is dit schooljaar weer gestart in groep 8. We wensen hem veel plezier op de Jozefschool.

 

Gezocht: Verkleedkleren voor jongens en meisje groepen 1/2

Voor de kleutergroepen zijn wij op zoek naar verkleedkleren voor jongens en meisjes voor het spelen in de huishoek. Voor meisjes zijn wij op zoek naar deftige jurken en voor jongens zijn wij op zoek naar stoere jasjes en colberts. Heeft u nog verkleedkleren die niet meer worden gebruikt en wij mogen gebruiken, dan kunt uw deze aan de leerkracht van uw kind geven. Alvast heel erg bedankt!

 

De vreedzame school

De afgelopen week zijn wij in alle groepen gestart met het eerste blok van de vreedzame school; ‘Wij horen elkaar’. In dit blok werken we aan gemeenschapsgevoel:

een zorgzaam klimaat waarin alle leerlingen elkaar kennen en zich veilig voelen,

gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar,

en een verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Op die manier combineren we twee zaken: het creëren van een klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, én kinderen leren een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.

Calamiteitenlijst

Deze week hebben alle kinderen een calamiteitenformulier meegekregen naar huis. Ik wil u vragen om deze lijst zorgvuldig in te vullen en weer in te leveren bij de leerkracht. Let op graag ook de achterkant invullen!  

Schoolgids

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de schoolgids weer gereed te krijgen. Met medewerking van uitgeverij Langeveld en de Rooij zijn we er weer in geslaagd om een prachtige gids samen te stellen. Mede dankzij onze adverteerders is het ook nu weer gelukt om een mooi boekje te maken, waarvoor hartelijk dank! We bevelen u deze gids dan ook van harte aan.

We houden ons aanbevolen voor al uw opmerkingen en reacties, zodat we de gids komend jaar weer ietsje mooier kunnen maken. Reacties kunt u mailen aan directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl

Digiduif

Iedere week geven we het weekbericht uit. Excursies, wijzigingen in roosters, oproepjes voor ouderhulp of andere activiteiten worden hierin beschreven. We geven normaal gesproken geen papieren weekbericht mee, dit scheelt veel kopieerkosten en papier. Het is daarom van belang dat u als ouder uw Digiduif account heeft geactiveerd, zodat u het weekbericht daadwerkelijk kunt ontvangen.

Digiduif absent melden

Via digiDUIF is het mogelijk om uw kind ziek, te laat of afwezig (dokter, tandartsbezoek) te melden. Om uw kind(eren) absent te melden volgt u onderstaande stappen:

  • Selecteer vanuit ‘Alle opties tonen’ de ‘absentiemelding’
  • U krijgt nu een invulformulier te zien waarmee u uw kind(eren) absent kan melden.

Door het formulier in te vullen en te klikken op verzenden wordt het formulier verstuurd naar de school en is uw kind absent gemeld.

Daarnaast kunt u uw kind ook telefonisch ziekmelden via 0222-312319.

Absent melden graag (ruim) voor half 9.

 

Halen en brengen van uw kinderen

Zoals u weet gaan de deuren van de school om 08.20 uur open, we verzoeken u om voor die tijd buiten op het schoolplein of voor de entree te wachten. Wanneer de tweede bel gaat is dat het teken dat de lessen (bijna) gaan beginnen en verzoeken we u vriendelijk om de klas te verlaten. We snappen dat u uw kind na schooltijd graag komt ophalen, we willen u vriendelijk verzoeken om buiten op uw kind te wachten, dit komt de rust in de school ten goede.

De parkeergelegenheid rondom de school is schaars, we willen u vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. (Indien dit mogelijk is uiteraard.) De kiss and ride zone aan de Lijnbaan is bedoeld om een korte stop te maken om uw kind af te kunnen zetten. Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken. Let op…….. er wordt regelmatig gecontroleerd door de parkeerwachters.

De fietsen van de kinderen worden geplaatst in de fietsenstallingen naast de school, de voorste twee stallingen zijn voor de groepen 1 t/m 5, de achterste stallingen zijn voor 6 t/m 8. Fietsen van ouders kunnen geplaats worden in de daarvoor bestemde vakken. Niet fietsen op het plein, graag afstappen bij de poort.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan, we rekenen hierbij op uw medewerking.

 

Schoolmaatschappelijk Werk

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Het is normaal dat je je zorgen maakt om je kind. Misschien heb jij wel extra zorgen omdat individuele factoren van een kind soms hun ontwikkeling in de weg staan. Weet dan dat je er als ouder niet alleen voor staat. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker.

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De  schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schooldirecteur vragen waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Of wilt u rechtstreeks contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:

  • Cecil van Tiel : 06 – 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)
  • Vervanger : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)
  • Marieke Wuis : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV

 

Vervanging juf Claudia

Juf Claudia komt na de herfstvakantie weer werken in groep 4/5, nu geniet ze nog van haar bevallingsverlof.

Juf Francis gaat de vervanging van juf Claudia tot aan de herfstvakantie op zich nemen. De beoogde vervanger heeft helaas in de vakantie laten weten dat ze niet kon komen invallen. Francis gaat werken op maandag en dinsdag.

Daisy Huizinga (moeder van Dean en Owen bij ons op school) gaat de taken van Francis vervangen. Daisy Huizinga is bevoegd onderwijsassistent en gaat ondersteuning bieden in diverse groepen de komende periode.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht