arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

19 januari 2018

weekbericht nummer 17

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 17 datum: 12 januari 2018
Weekbericht+ agenda: www.jozefschooltexel.nl
AGENDA

Maandag 15 jan- vrijdag 26 jan Weken van de Cito toetsen leerlingvolgsysteem
Woensdag 24 januari Juffenverjaardag groep 1-2
Maandag 29 januari 19.00 uur Algemene informatie over de procedure adviezen VO voor ouders groep 8 (Nb de adviesgesprekken zijn pas in februari)
Woensdag 31 januari Presentaties groep 1/2b, ½ d en 8
Donderdag 1 februari Presentaties groep ½ c, 3, 5 en 7
Vrijdag 2 februari Presentaties groep ½ a, 4a, 4b en 6
Donderdag 8 februari 1e rapport mee
Week van 12 t/m 16 februari Rapportgesprekken na schooltijd
voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart

De vreedzame school
De afgelopen week zijn wij in alle groepen gestart met het nieuwe blok van de vreedzame school; ‘Wij hebben hart voor elkaar’. Hoe we ons gedragen wordt in hoge mate geleid door gevoelens. De afgelopen tijd is steeds meer aandacht ontstaan voor de emotionele intelligentie als sleutel voor maatschappelijk succes. Wij streven naar een klimaat in de school waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen ‘hart voor elkaar hebben’: een zorgzame houding ten opzichte van elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benomen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven. In dit blok komen deze vaardigheden in de lessen aan bod.

PBS regel van de week
De komende week staat de regel “Ik loop binnen rustig en praat binnen zachtjes” centraal. Rust in de school zorgt voor een prettige werksfeer en zorgt ervoor dat iedereen aan zijn of haar eigen werk kan blijven. Tegelijkertijd is het veiliger als rustig in de gang gelopen wordt.

Welkom op school
In december en begin januari zijn Luuk Klein Woolthuis, Famke Eelman en Dilaya Bos 4 jaar geworden. Zij hebben een plaatsje gekregen in groep 1/2C bij juf Janneke en juf Tineke. Wij heten alle nieuwe kinderen en hun families van harte welkom en wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school!!

Nieuw op de website
Groep 6: verzameling foto’s van de afgelopen periode
Rapportgesprekken
De rapport gesprekken vinden plaats in de week van 12 t/m 16 februari, na schooltijd. Uw kind hoeft niet aanwezig te zijn bij deze gesprekken. Voor groep 7 en 8 hebben de gesprekken een andere inhoud. In groep 7 worden de resultaten van de NSCCT test besproken, met ouders en leerlingen. De leerkracht van groep 8 heeft adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs samen met de ouders en de leerlingen.

U krijgt op maandag 29 januari via digiDuif een uitnodiging voor deze gesprekken, u kunt dan zelf inschrijven op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Ouderbijdrage
In week 4 en 5 vindt de incasso van de ouderbijdrage zal plaats.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht