arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

11 januari 2019

weekbericht nummer 17

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 17 datum: 11-1-2019

Datum                                        Activiteit
Dinsdag 15 januari                    MR vergadering
Donderdag 18 januari              Projectdag/avond sociale media groep 8
Maandag 28 januari                 Informatie-avond schooladvies groep 8 (19.00 uur)
Donderdag 7 februari               1e rapport mee
11 t/m 15 februari                      rapportgesprekken
Woensdag 13 februari              Juffenverjaardag groepen 1-2
Vrijdag 15 februari                    Speelgoeddag groepen 1-2
Zaterdag 16 t/m zondag 24 febr. Voorjaarsvakantie

Welkom op school
Hoera! Fenna Ellen en Lucas Schlepers zijn 4 geworden en gaat starten in groep 1/2C bij juf Janneke en Juf Dorothée. Ook Stijn Jongejan is 4 jaar geworden. Hij komt in groep 1/2A bij juf Cinthia en juf Tineke. We heten jullie van harte welkom en veel plezier op de Jozefschool!

Regel van de week
De komende week besteden we in de klassen aandacht aan het toiletgebruik.

De vreedzame school
De afgelopen week zijn wij in alle groepen gestart met het nieuwe blok van de vreedzame school; ‘Wij hebben hart voor elkaar’. Hoe we ons gedragen wordt in hoge mate geleid door gevoelens. De afgelopen tijd is steeds meer aandacht ontstaan voor de emotionele intelligentie als sleutel voor maatschappelijk succes. Wij streven naar een klimaat in de school waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen ‘hart voor elkaar hebben’: een zorgzame houding ten opzichte van elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benomen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven. In dit blok komen deze vaardigheden in de lessen aan bod.

De kleuters gaan naar Ecomare
In de eerste helft van februari gaan de kleutergroepen om beurten naar Ecomare.
Daar verzorgt Els Wennekendonk een poppenkastvoorstelling en gaan de kinderen in kleine groepjes o.l.v. een volwassene met een soort speurtochtje door het museum. Daarna mogen we nog even kijken bij het voeren van de zeehonden.
dinsdag 5 februari groep 1/2C met juf Janneke
woensdag 6 februari groep 1/2A met juf Cinthia
dinsdag 12 februari groep 1/2B met juf Mariska
We vertrekken telkens om plm. 9.45 uur van school en zullen rond 12 uur weer terug zijn.
Zin om mee te gaan?? Wij vragen ouders die mee willen om te rijden en te begeleiden om zich op te geven op het mededelingenbord bij de klas.

Projectdag mediawijsheid groep 8
Op donderdag 17 januari hebben onze leerlingen van groep 8 overdag een projectdag over “verstandig omgaan met sociale media”. Er is die dag ook een avondprogramma met een presentatie door de leerlingen.
Het avondprogramma is van 17.00 tot 18.00 uur (bestemd voor ouders èn kinderen van groep 8).
U bent van harte welkom! Meester Remco

Informatie-avond schooladvies VO groep 8
Op maandag 28 januari 2019 om 19.00 is er een algemene informatie-avond over de procedure rondom de schooladviezen VO in het lokaal van groep 8.
De individuele gesprekken over de schoolverwijzing van uw kind vinden in de eerste twee weken van februari plaats. Meer informatie daarover volgt nog. Meester Remco.
MR verkiezing
Zoals u voor de kerstvakantie al hebt kunnen lezen zijn er twee kandidaten voor de oudergeleding van de mr. Dit betekent dat middels een verkiezing een ouder moet worden gekozen. Alle ouders van school mogen een stem uitbrengen.
Gisteren heeft u van uw oudste kind een brief en twee stembiljetten ontvangen. U kunt tot en met dinsdag 15 januari het stembiljet inleveren in de stembus bij de teamkamer.

MR vergadering
Dinsdag 15 januari komt de mr weer samen. Op de agenda staan het OCT, de formatie en de begroting van 2019. En we gaan natuurlijk de stemmen tellen! Heeft u vragen of opmerkingen voor de mr dan kunt u ons mailen via: mr.jozefschooltexel@sarkon.nl

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht