arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

10 september 2018

weekbericht nummer 1

Categorie: Weekbericht

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 1                      datum: 31-08-2018

www.jozefschooltexel.nl 

Datum activiteit
Maandag 3 september

1e schooldag

Koffiedrinken voor alle ouders van 08.30 tot 09.00 uur.

Maandag 10 september

Informatie avond alle groepen

 

Dinsdag 18 september

Studiemiddag voor het team

De kinderen gaan naar school tot 12.30 uur

Schoolweek 1 t/m 3 startgesprekken

 

Welkom op school

Hoera! Joris Rikkenberg is 4 geworden in de vakantie en gaat starten in groep 1/2 a.

Ook zijn Dave koorn, Jaimey Vlaming en Zoë Broekman 4 jaar geworden. Zij komen in groep 1/2b.

In groep 1/2c komen Mink Boogaard en Hugo Middag voor de eerste keer op school. Mink is 4 jaar geworden en ook Hugo start in 1/2c.

We heten iedereen van harte welkom en veel plezier op de Jozefschool!

 

Geboren

Juf Dorothee is op 25 juli bevallen van een prachtige dochter genaamd June.

Op 27 juli is het broertje van Annemarijn en Kristan Aarts geboren, hij heet Tijmen.

We wensen jullie heel veel geluk samen!

 

Knutselwerkjes en plakboeken groepen 1/2

De knutselwerkjes van de groepen 1/2 worden vanaf dit schooljaar mee naar huis gegeven, zodat kinderen er thuis over kunnen vertellen en kunnen ophangen. Er worden enkele werkjes bewaard voor in het rapport, maar er wordt geen plakboek meer gemaakt. De plakboeken kunt u nu dus thuis bewaren.

 

Informatieavond

Tijdens de informatieavond maakt u kennis met de leerkracht(en) van de groep van uw kind, ontvangt u belangrijke informatie over de inhoud van de leerstofinhouden en worden de verschillende activiteiten die dat schooljaar op het programma staan besproken. U kunt zich dan opgeven voor ouderhulp en u kunt vragen stellen aan de leerkracht over de betreffende groep.

In groep 8 komt de advisering richting het VO beperkt aan de orde. In januari zal hiervoor een aparte ouderavond worden georganiseerd.

 

Rooster informatieavonden 10 september 2018-2019

19.00 – 19.45 uur              groepen 1-2, 3, 3/4 en 4/5

19.45 – 20.00 uur              pauze / overloop naar jaarvergadering

20.00 – 20.30 uur              jaarvergadering ouderraad / MR

20.30 – 21.15 uur              groepen 5, 6, 7 en 8.

21.30     school sluit de deuren

 

Jaarvergadering van de ouderraad en de MR

Tijdens de jaarvergadering leggen de ouderraad en de MR verantwoording af over het afgelopen schooljaar, wordt de jaarrekening en de begroting van de ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 wordt  vastgesteld en u kunt vragen stellen aan de ouderraad en de MR over de gang van zaken op school. Deze vergadering is openbaar en de aanwezigheid van alle ouders en betrokkenen is daarbij gewenst.

 

Start gesprekken

Ook dit schooljaar beginnen we weer met de startgesprekken.

Deze gesprekken zijn bedoeld voor alle ouders en kinderen van groep 2 t/m 8. In een ontspannen gesprek wordt kennis gemaakt met de leerkracht, de ouders én het kind. Ook wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken. Wanneer de relatie tussen ouders en school goed is en je elkaar weet te vinden, is dit in het belang van de ontwikkeling van kinderen.  

Voor de ouders van kinderen in groep 1: Indien er al een huisbezoek is geweest hoeft u zich niet in te schrijven voor de startgesprekken. Indien u wel graag een gesprekje wilt met de leerkracht dan mag u zich natuurlijk ook inschrijven.

De gesprekken duren 10 minuten, elke ouder wordt gevraagd zich in te tekenen bij de intekenlijst die bij de deur hangt. Uw kind komt dus mee naar het gesprek!

 

Vakanties en vrije dagen

Start schooljaar      3 september 2018

Herfstvakantie       20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie         22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie          16 februari t/m 24 februari 2019

Meivakantie            19 april t/m 5 mei 2019

Pinksteren               10 juni 2019

Zomervakantie       12 juli t/m 25 augustus 2019

 

Daarnaast staan de volgende studie(mid)dagen gepland waarop de kinderen vrij zijn:

  • dinsdagmiddag 18 september 2018, vanaf 12.30 uur
  • donderdagmiddag 11 oktober 2018, vanaf 12.30 uur
  • maandag 25 maart 2019
  • vrijdag 28 juni 2019
  • vrijdag 12 juli 2019

De overige studiemomenten van het team vinden plaats op de momenten dat de kinderen al vrij zijn.

 

Gymrooster

Dag Tijd Groep
Maandag 8.30-9.15 6
  9.15-10.00 5
  10.00-10.45 3
  10.45-11.30 3/4
  12.15-13.00 4/5
  13.00-13.45 7
  13.45-14.30 8
Woensdag 10.45-11.30 3
  11.30-12.15 3/4
Vrijdag 8.30-9.15 5
  9.15-10.00 4/5
  10.00-10.45 6
  10.45-11.30 7
  11.30-12.15 8

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht