arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

15 oktober 2015

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 9 15 oktober 2015

Categorie: Weekbericht

AGENDA

  • 16 oktober                        Speelgoedochtend groepen 1/2
  • 16 oktober                         Boekenmarkt
  • 19 t/m 23 okt                    Herfstvakantie

PBS REGEL VAN DE WEEK

De komende week staat de regel “Ik vraag eerst toestemming wanneer ik spullen van iemand anders wil gebruiken” centraal. We leren kinderen hiermee aan dat het gebruik van spullen van een ander, het samen delen, prima is, mits dit eerst gevraagd wordt. Daarbij komt ook dat degene eerst toestemming moet geven, een subtiel maar essentieel verschil. Tenslotte bespreken we wat je kunt doen als een ander dan “nee” zegt, dat kan uiteraard gebeuren. Kies dan iets anders, licht toe waarom je het graag wilt hebben en accepteer dat je niet altijd krijgt wat je wilt hebben. De ander is dan niet direct een “stom kind”…. We hopen dat u hier ook thuis mee aan de slag kunt gaan!

KINDERBOEKENWEEK WEER TEN EINDE

Na ruim anderhalve week vol boeken, proefjes en verwondering eindigt aanstaande vrijdag de Kinderboekenweek op de Jozefschool. Er is de afgelopen periode veel met boeken gedaan, er zijn bezoekjes gebracht aan de bibliotheek en kwam de bieb op school. Vrijdag 16 oktober eindigt de Kinderboekenweek met een boekenmarkt. Kinderen kunnen hier boeken verkopen en kopen tijdens de afsluiting rond 11.00 uur op school. We hopen dat de kinderen een leuke periode achter de rug hebben en uiteraard lekker aan het lezen blijven!

TIEN MINUTENGESPREKKEN

Afgelopen woensdag hebben de tien-minutengesprekken plaatsgevonden op school. In een ontspannen sfeer zijn veel gesprekken gevoerd over het welbevinden en de ontwikkelingen van uw kind(eren). Het is fijn om te zien dat veel ouders zich betrokken voelen bij de school, dit wordt door ons zeer gewaardeerd!

VERVANGING KIMBERLY  HOUWING

Zoals u vast al heeft gehoord of gemerkt, verwacht juf Kimberly uit groep 6 alweer geruime tijd haar derde kindje. Op 1 november gaat Kimberly met verlof om zich voor te bereiden op een hopelijk zeer voorspoedige bevalling.

Groep 6 blijft echter niet onbeheerd achter: op maandag, donderdag en vrijdag zal Juf Daniëlle van Zundert, geen onbekende voor de school, de klas gaan begeleiden. Op dinsdag en woensdag staat juf Claudia de Wit in de groep. Dit betekent ook dat juf Samantha Kooger op maandag niet meer in de  klas is, zij neemt ouderschapsverlof op.

We wensen al onze leerkrachten veel plezier toe met hun nieuwe bezigheden, in welke vorm dan ook!

POVO-DAG WOENSDAG 14 OKTOBER

Afgelopen woensdag hebben de directies, intern begeleiders en leerkrachten van groep 7 en 8 van de basisscholen samen met de teamleiders, directie en docenten van de OSG een inspirerende POVO-dag gehouden. POVO staat voor een afstemmingsoverleg tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, dat in de hele Kop van Noord-Holland werd georganiseerd.

Een belangrijk doel van dit overleg is om te onderzoeken hoe het PO en VO elkaar op verschillende vakgebieden kunnen versterken en hoe we een hechte verbinding kunnen maken in de overdracht van de leerlingen die van het PO naar het VO gaan.

Op OSG De Hogeberg,  waar deze dag werd gehouden, werd onder meer gesproken over opvallende toets resultaten van de scholen in het PO en het VO, het belang van een heldere overdracht van informatie, zowel op het gebied van de “harde” cijfers als de meer sociale kenmerken en andere sociale aspecten. Ook kwam de doorgaande lijn van rekenen, Engels en gymnastiek aan de orde. Enkele scholen presenteerden hun werkwijze ten aanzien van het zelfstandig werken via de weektaak, waarbij we verkenden hoe we dit op zowel het PO als het VO goed op elkaar kunnen aansluiten. Uiteraard werd de invulling van een mogelijk Onderwijscentrum in Den Burg en de wijze hoe we elkaar hier op heel Texel kunnen versterken besproken. Docenten van de OSG vulden hun dag met overleg en afstemming binnen de eigen vaksecties, waarbij af en toe ook de aansluiting bij het PO werd gezocht. Gedurende de dag werden al veel afspraken gemaakt om e.e.a. verder uit te werken.

Hoe is goed om te zien dat er een grote bereidwilligheid is om elkaar te informeren, van elkaar te willen leren en om zoveel mogelijk afstemming te creëren. We zien dat er een grote betrokkenheid is om vooral vanuit de onderwijsbehoeften van het kind naar een goede onderwijsomgeving toe te werken. Een dergelijk overleg past naadloos in het huidige klimaat van denken en doen vanuit het onderwijsveld zelf, waarbij we samen met bestuurders en gemeente duurzaam en toekomstbestendig onderwijs willen realiseren.

SPEELGOEDOCHTEND

De kinderen van de groepen 1/2  morgen vrijdag iets van huis meenemen om op school mee te spelen. Het mag iets voor binnen zijn of buiten (bijv. hun eigen fiets). Geeft u iets mee dat niet zo snel stuk of zoek kan raken?

SINT MAARTEN

Op woensdag 11 november laat groep 5 het verhaal van ridder Maarten zien in de grote hal. Ze voeren een lichtspel op voor de groepen 1 t/m 4. De ouders van groep 5 mogen ook komen kijken

VERJAARDAG LEERKRACHTEN GROEP 5

Morgenochtend vieren de leerkrachten juf Samantha, meester Sido en stage-juf Denise van groep 5 hun verjaardag. Na de felicitaties gaan ze “levend toto” spelen. Een gevarieerde verzameling spelletjes waarbij denken en doen elkaar afwisselen.  Deze gezelligheid duurt tot half twaalf, dan kunnen de kinderen gaan kopen of verkopen op de Boekenbeurs

MAIL ADRESSEN WEEKBERICHT

Bij het versturen van het weekbericht komen er af en toe foutmeldingen binnen, zodat wij vermoeden dat niet iedereen het weekbericht in zijn mail krijgt.

Wanneer dit bij u het geval is, krijgt uw kind een briefje mee met het mail adres waarop wij de foutmelding krijgen. We verzoeken u om dan per mail uw nieuwe(aangepaste) mail adres aan ons door te geven, zodat we dit goed in ons systeem kunnen zetten. Het kan ook zijn dat het email adres intussen niet meer bestaat, ook dan zien wij graag dat u dat even doorgeeft. Wij verwijderen dan het adres uit ons adressenbestand. U kunt ons het email adres doorgeven op: directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl

KOPKRANT SAMENWERKINGSVERBAND VOOR OUDERS

Het Samenwerkingsverband Kop van  Noord-Holland (SWV), dat de ondersteuning aan kinderen met een bijzondere hulpvraag coördineert, geeft regelmatig een  krant uit waarin de ontwikkelingen binnen het SWV worden beschreven. Dit keer is de krant speciaal op de ouders gericht. We nodigen u van harte uit om een exemplaar mee te nemen, deze zijn te vinden bij de ingang van de school bij het plein. Het is de moeite van het lezen meer dan waard. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud, dan staan we u graag te woord!

UNIHOCKEY TOERNOOI IN DE HERFSTVAKANTIE

(Ingezonden mededeling)

Op maandag 19 oktober in de herfstvakantie  organiseert Sportservice Texel voor de groepen 5 tot en met 8 een unihockeytoernooi. Dit vindt plaats in Sporthal Ons Genoegen, en duurt van 10.00 tot ongeveer 12,.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Teams van minimaal 4 personen kunnen zich inschrijven via sportservicetexel@texel.com. Mocht je geen groep hebben toch graag mee willen doen ben je van harte welkom! Je wordt ter plekke bij een team gezet.

HERFSTVAKANTIE

Vrijdag 16 oktober begint alweer de herfstvakantie. Na 9 weken hard werken is het tijd om even uit te blazen en lekker op adem te komen voor de komende schoolperiode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien u graag weer terug op maandag 26 oktober!

 

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht