arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

30 juni 2016

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 40 30 juni 2016

Categorie: Weekbericht

AGENDA

Vr 1 juli                                  Presentaties groepen 1/2c, 3a, 3b, 5 en 7

Ma 4 juli                                 Wen-middag: nieuwe groepen 4, 5, 6. 7, 8

Di 5 juli                                  Schoolreis groep 5,  8.30 uur – 18.00 uur

Wo 6 juli                                 Juffenverjaardag groep 4

Do 7 juli                                 Afscheid Andre, 14.00-16.00

Ma 11 juli                               Schoonmaakavond alle groepen

Di 12 juli                                Afscheidsmusical groep 8

INSPECTIEBEZOEK JOZEFSCHOOL TEXEL 28 JUNI 2016

Op dinsdag 28 juni kreeg de Jozefschool bezoek van de inspectie in het kader van een regulier onderzoek, dat eens per vier jaar plaatsvindt.

Na een dag vol observaties van lessen in de klassen, gesprekken met de directie en de IB-er, gesprekken met ouders en met kinderen en een gedegen documentenonderzoek werden de resultaten gepresenteerd. En met veel trots kunnen we zeggen dat de uitkomst zeer positief is: van de acht indicatoren werden er vier als voldoende en vier als goed beoordeeld! Een heel goed resultaat, waarbij we ook binnen de andere Sarkon scholen duidelijk hoog scoren!

De volgende indicatoren zijn door de inspectie beoordeeld:

 • Resultaten in kernvakken: voldoende
 • Zicht op ontwikkeling: voldoende
 • Didactisch handelen: voldoende
 • Ondersteuning: goed
 • Schoolklimaat: voldoende
 • Veiligheid: goed
 • Evaluatie en verbetering: goed
 • Kwaliteitscultuur: goed.

Op basis van deze uitkomsten heeft de inspecteur e.e.a. verder toegelicht, zowel de sterke kanten als de ontwikkelpunten waar we als school aan kunnen werken. We kunnen echter vaststellen dat de Jozefschool in algemene zin goed onderwijs verzorgt!

Een enorm compliment aan alle teamleden van de school: we werken hier al jaren heel hard voor en het is fijn om te zien dat de inspectie deze inspanningen terugziet in ons onderwijs.

Binnenkort verschijnt de uitgebreide concept-rapportage van de inspecteur, waar we als school nog op kunnen reageren. Vervolgens wordt het definitieve rapport op de website van de inspectie en de school geplaatst.

We willen hierbij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het onderzoek. Wanneer u meer informatie wilt over het inspectieonderzoek, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de directeur.

PBS REGEL KOMENDE WEEK

Komende twee weken staan er geen regels centraal, we herhalen de regels die we3 zelf belangrijk vinden en evalueren met de kinderen hoe het jaar is gelopen. Komende schooljaar starten we weer met regel 1

RECEPTIE AFSCHEID ANDRE

De afscheidsreceptie van Andre staat gepland op donderdag 7 juli, van 14.00 tot 16.00. Om meer ouders de gelegenheid te geven even langs te komen, is deze verlengd tot 17.00 uur.

SCHOOLREIS GROEP 3

Woensdag 29 juni heeft groep 3 een fantastisch schoolreisje gehad! In de klas werd met galgje het woord: pannenkoekenbos geraden. We gingen naar het eikenbosje bij het doolhof op de Hogeberg. Daar zocht elk groepje 13 letters. De letters waren groen dus lastig te vinden tussen de bomen. Met deze letters kon het woord: roofvogelshow gemaakt worden. Na iets eten en drinken gingen we naar Eureka. Iedereen kreeg een beetje voer om de vogels of vissen te voeren. Nadat we alle mooie vogels, vlinders, schildpadden, eekhoorns, uilen en vissen hadden bekeken gingen we naar buiten voor de roofvogelshow. Iedereen mocht een roofvogels op zijn arm vasthouden. De kinderen vonden het geweldig. Alle hulpouders bedankt voor deze mooie dag!

BEDRIJVEN- EN SCHOLIERENESTAFETTE 2016

Wanneer?                     op vrijdagavond 1 juli 18.30 uur (deelnemers graag 18.10 uur aanwezig!!)

Waar?                         op de atletiekbaan in Den Burg.

Wie?                           teams bedrijven en scholen

teams Jozefschool:

team jongens 1:                      Dennie Banda, Coen vd Kerkhof, Colin Nichols, Ivan leijstra,

team jongens 2;                       Jur Plaatsman, Timo Kuip, Nick van der Sar, Dave van der Sar

team meisjes 1:                       Berber vd Duim, Annabel Franssen, Fleur Oosterhof, Luna Boer

team meisjes 2;                       Imme vd Kerkhof, Esmee Ellen, Ilse de Lange, Megan Havik

Komt u ons aanmoedigen?? Publiek welkom!! Vragen?? Meester Sido

KOPIEERKLUS….

Misschien heeft u haar al eens zien staan bij het kopieerapparaat: onze “eigen” Wilma Timmer, die al jarenlang voor ons de werkbladen en werkboekjes voor de kinderen kopieert. Elk jaar weer een fikse klus, waar je ook je hoofd goed bij moet houden, een vergissing is zo gemaakt… We zijn dan ook heel erg blij dat Wilma dit voor ons wil doen! Wilma bedankt, een enorm compliment is zeker op z’n plaats!

SCHOOLREIS GROEP 5

Dinsdag 5 juli gaat groep 5 op schoolreis. De kinderen komen op de gewone tijd naar school. We gaan met de bus naar de overkant, de rest houden we nog geheim! Voor eten, drinken en lekkers wordt gezorgd. Sportieve kleding is handig, rekening houdend met het weer uiteraard. Verkleed komen mag, hoeft niet. We hebben de boot van half 6 terug, dus even na 6 uur zijn we weer terug bij school.

OVERBLIJFKRACHTEN GEZOCHT! (herhaling)

Komend schooljaar op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen bij het overblijven van de kinderen rondom de lunch. Het betreft het tijdstip tussen 11.45 en 12.45 uur. We zijn zowel op zoek naar vaste krachten als naar invallers, die op afroep willen assisteren. Het betreft in alle gevallen de maandag, dinsdag en donderdag.

Heeft u hiervoor belangstelling of kent u mensen die dit leuk vinden, bijvoorbeeld, buren, opa’s oma’s of kennissen, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de directie van de school. Voor uw hulp is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

LEZEN IN DE VAKANTIE

Het is heel erg belangrijk dat kinderen in de vakantie blijven lezen. Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen, is dit van groot belang. Als dat niet gebeurt, hebben zwakke leerlingen vaak de grootste terugval in hun leesvaardigheid. Kinderen die wél lezen, behouden hun leesniveau of gaan zelfs beter lezen tijdens de vakantie. Lezen kun je op heel veel verschillende manieren doen wanneer een kind niet uit zichzelf een boek pakt. Hieronder kunt u lezen hoe dat kan, deze informatie krijgt u ook op papier omdat we het belang hiervan niet genoeg kunnen benadrukken! We hopen op uw aller medewerking.

Tips voor ouders bij het lezen tijdens de vakantie

Beste ouders / verzorgers,

Het is heel belangrijk, vooral voor zwakke lezers en kinderen met dyslexie, om in de vakantie door te lezen. Te vaak zien we dat kinderen na de grote vakantie (maar ook na de kerstvakantie) een terugval laten zien in het lezen; we noemen dit de ‘zomerdip’. Daarom willen we het belang benadrukken om te blijven lezen in de vakantie. Hoe u dit kunt doen, kunt u hieronder lezen. Vanzelfsprekend zijn de tips het hele jaar door te gebruiken. Deze informatie vindt u ook in het weekbericht zodat u makkelijk op een link kunt klikken.

Lezen met tablet of computer

Er zijn steeds meer Apps die je kunt gebruiken. Hier enkele tips:

–          Letterprins, vooral voor groep 3 en 4.

–          Voor leerlingen van groep 2 en 3: maan, roos, vis letterlegger. Beschikbaar voor Ipad en Android.

–          APP: Pelle flitst, zie http://onderwijszorgnederland.nl/nieuws/pelle-flitst-tweede-onl-app-onder-de-kerstboom/. Woorden flitsen.

–          En hier vind je ook veel apps: http://www.tabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=taal

Voor de computer:

–          www.yoleo.nl dit is een website waarin je een boek digitaal koopt en daar leest en waarbij het kind games kan doen.

–          Lezen kan ook goed digitaal met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. In de VakantieBieb-app is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e‐books) opgenomen. Het enige dat u hoeft te doen is de app op uw tablet of smartphone zetten en de e‐books downloaden. U kunt het downloaden thuis doen. Na het downloaden heeft u namelijk geen internet meer nodig. De nieuwste versie van de VakantieBieb is vanaf 1 juli beschikbaar in de App Store of Google Play Store, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op www.vakantiebieb.nl.

–          http://www.audiolezen.nl/?utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Audiolezen+zomerspecial+2015&utm_content=mvanderlaan%40jozefschooltexel%2Enl Heel veel gratis boeken te beluisteren (daisy) via een APP. Een aanrader!!

–          http://taalkanjer.nl/zomerkanjer/ je doet twee keer per week een speelse oefening in een ontspannen sfeer. De oefening krijg je in je mailbox. Ziet er heel goed uit!!

Tips voor ouders met kinderen in groep 1 en 2

 • Lees uw kind veel voor. Let erop of uw kind begrijpt wat het hoort.
 • Lees eerder voorgelezen boeken nog eens voor. Kinderen vinden dit leuk en het draagt bij aan een beter begrip van het boek of het verhaal.
 • Laat uw kind zien dat je met lezen iets kunt doen, bijvoorbeeld door in zijn aanwezigheid een gebruiksaanwijzing, spoorboekje of een recept te lezen.
 • Doe met uw kind spelletjes die goed zijn voor zijn taal- en leesontwikkeling, zoals bijvoorbeeld lotto’s, puzzels, rijm- en raadspelletjes.
 • Geef uw kind eigen schrijfspullen, zoals potlood en papier. Stimuleer het (na) schrijven van woordjes, zoals zijn eigen naam of de namen van broertjes en zusjes.

Tips voor ouders met kinderen in groep 2/3

Belangrijk is de manier waarop u de letters uitspreekt. Spreek bij het lezen met uw kind letters niet uit, zoals u dat doet wanneer u het alfabet opzegt, maar als in onderstaande voorbeelden:

 • a: geen aa, maar als in tak
 • aa: als in maan
 • b: niet bee, maar bu, met een bijna onhoorbare u
 • e: geen ee, maar als in zes
 • ee: als in teen
 • f: geen ef, maar fff (“blazen”)
 • h: geen haa, maar hu, met een bijna onhoorbare u
 • ie: als in fiets
 • z: geen zet, maar zzz (“zoemen”)

Als uw kind moeite heeft met een bepaald woord, kunt u vragen om eerst de letters van dat woord afzonderlijk te lezen, bijvoorbeeld b – oe – k en daarna de letters ‘aan elkaar te plakken’ en het hele woord vloeiend te lezen: boek.

Tips voor ouders van kinderen uit groep 3, 4 en 5

Voor de kinderen uit deze groepen is er een oefenprogramma, speciaal voor de zomervakantie. Het gaat om een compleet uitgewerkt programma aan de hand van een boek van ‘Vos en Haas’ dat eenvoudig begint en steeds oploopt in moeilijkheid. Voor elke dag is aangegeven welke bladzijden gelezen worden en is er een werkblad bij. Per keer duurt een leesmoment 15-20 minuten.

U kunt de uitleg en werkbladen downloaden en uitprinten via:

http://archief.vakcommunity.nl/digischool_vo/taalpilots/implementatiekoffer/zomerdip.html

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dit uit te printen, dan kunnen wij dat voor u doen! We horen het dan graag van u.

Tips voor ouders met kinderen in groep 3/4 tot en met 8

Als uw kind moeizaam leest, is het belangrijk thuis samen te lezen. Lezen leer je door te lezen. Lees dagelijks samen 10 minuten. Zet uw kind niet onder druk, maar creëer een ontspannen sfeer. Het samen lezen met uw kind mag nooit iets onplezierigs worden. Moedig uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het goed gaat. Het kind ervaart hierdoor dat het lezen lukt en krijgt meer zelfvertrouwen. Laat uw kind vooral teksten lezen over onderwerpen die het interesseert of waar het veel van weet.

Tijdens het lezen kunnen verschillende technieken elkaar afwisselen:

 • Ouder leest voor in tempo van de kinderen, kind leest mee in hoofd en wijst bij zodat je kunt zien dat hij meeleest.
 • Samen hardop lezen in tempo van het kind. Let hierbij wel op dat kind niet ‘lui’ wordt, maar wel mee blijft lezen.
 • Ouder leest een stukje voor, kind leest vervolgens hetzelfde stukje nog een keer.
 • Kind leest een stukje voor.
 • Kind leest eerst een stukje in het hoofd, daarna hardop.
 • Opduwend lezen: met je vinger ga je over de woorden die het kind leest; zo dwing je het kind sneller te lezen. Zeg voor wanneer het kind twijfelt.
 • Lees zelf een stuk waarin je met opzet fouten leest. Kind moet de fouten ontdekken.
 • Papagaai lezen: je leest om de beurt 2 regels: de eerste regel is de laatste regel die de ander net heeft gelezen en de 2e regel is een nieuwe regel.
 • Laat het kind een boekenlegger gebruiken.
 • Laat het kind leestekens markeren zodat hij hierop beter kan anticiperen en daardoor beter op toon kan lezen.
 • Beloon uw kind; iedere dag dat uw kind leest kan het bijvoorbeeld een sticker plakken.
 • En natuurlijk lekker zelf lezen in een zelf gekozen boek!
 • In de bib kun je ‘samenleesboeken’ lenen: hierin staat tekst voor een betere lezer (ouder) en tekst voor het kind afgewisseld. Zo lees je samen een heel boek!

Naast bovenstaande mogelijkheden is de volgende methode een zeer goed alternatief om met uw kind te lezen. Uit onderzoek blijkt dat het effectief is om dezelfde tekst vaker te lezen. De methode heet ‘Voor-koor-zelf’. Het voordeel is dat het lezen verloopt volgens een vast, herkenbaar schema.

Voor

Lees dat wat geoefend moet worden eerst voor. Doe dat niet te vlug en niet te langzaam. Zeg tegen kind dat het mee moet kijken naar de woorden of het stukje tekst, terwijl u voorleest.

Koor

Ga vervolgens hetzelfde stukje samen hardop lezen. Richt u met het tempo naar uw kind, maar ga niet té langzaam. ‘Duw’ uw kind een beetje, door een fractie sneller te lezen dan het zelf doet. Merkt u dat het nog erg moeizaam gaat, lees dan nog een paar keer samen hardop dezelfde woorden of zinnen, totdat u merkt dat het beter gaat.

Zelf

Laat uw kind nu zelf het stukje hardop lezen. Prijs het als het goed gaat. Laat uw kind niet te lang zelf proberen als het er niet uit komt. Vermijd uitdrukkingen als: ‘Dat staat er niet, kijk eens goed!’. Beter is het om het woord waarover uw kind struikelt, rustig vóór te zeggen en het meteen daarna zelf te laten lezen. Blijft het erg moeizaam gaan, lees dan eerst nog een keer alle woorden of zinnen samen hardop, voordat uw kind weer zelf gaat lezen.

Sluit af met de vraag welke woorden of zinnen uw kind zou kiezen om nog eens te lezen. Grote kans dat die goed gelezen worden. U eindigt dan met een positief gevoel.

Voorlezen

Een fijne afsluiting van de hele oefensessie is een stukje voorlezen. Laat uw kind een voorleesboek uitkiezen en spreek een vast aantal bladzijden af om per keer voor te lezen. Vergeet niet om over het verhaal te praten met uw kind. Stel daarbij vragen als:

–          Zou jij zoiets mee willen maken?

–          Wie vind jij het leukst/liefst/onaardigst in het verhaal?

–          Wie zou een vriend/vriendin van jou kunnen zijn?

–          Hoe zou het verder gaan?

Vanaf groep 4 wordt het begrijpen lezen steeds belangrijker: dit is snappen wat er staat. Het is voor begrijpend lezen van uw kind van belang dat het, naast verhalende teksten, ook regelmatig informatieve teksten leest, zoals tijdschriften en de krant. Daarbij kunt u het begrip van de tekst ondersteunen door vragen te stellen voor, tijdens en na het lezen, bijvoorbeeld:

Voor het lezen

–          waar denk je dat de tekst over gaat als je kijkt naar de titel en de plaatjes?

–          Wat weet je al van dit onderwerp?

–          Wat wil je te weten komen?

Tijdens het lezen

–          klopt je voorspelling over de inhoud van de tekst?

–          Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?

–          Hoe zal de tekst verder gaan?

Na het lezen

–          ben je te weten gekomen wat je wilde weten?

–          Kun je de inhoud van de tekst samenvatten?

Lezen en de bieb

Zeker in de vakantie is een bezoekje aan de bibliotheek aan te raden. Het is erg leuk om lekker te snuffelen en een paar mooie boeken uit te zoeken. Daarnaast kunnen de medewerkers van de bibliotheek u en uw kind helpen om het meest geschikte boek uit te zoeken. Er is heel wat te vinden!

Een goede tip voor de langere autorit: leen eens een luisterboek! Een autorit gaat hierdoor snel voorbij en de kinderen komen meteen in aanraking met moderne, inspirerende boeken van moderne kinderboekenschrijvers. Zeker als u naast de CD’s ook het boek meeneemt stimuleert u het lezen enorm. Lid worden van de bieb is voor de kinderen gratis.

Meer weten? De leerkracht van uw kind of de medewerkers van de bibliotheek helpen u graag verder. Veel leesplezier!

Het team van de Jozefschool.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht