arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

19 mei 2016

Weekbericht Jozefschool Texel                     nr. 34                                      19 mei 2016

Categorie: Weekbericht

AGENDA

Wo 25 mei                              overleg schoolreisje groepen 1-2 (om 12.15u)

Do  26 mei                              groep 7 Praktisch Verkeersexamen

Do 2 juni                                Schoolreisje groep 4

Ma 13 t/m do 16 juni              Avond 4-daagse

Woe 15 juni                            Schoolreisje groepen 3

Vr 17 juni                               Schoolreisje groepen 1-2

W0 22 juni                              Wen-dag nieuwe groepen: alle kinderen gaan naar hun nieuwe leerkracht.

Do & Vr 23/24 juni                Schoolreisje groep 6

NOMINATIE BESTE LEERKRACHT VAN NOORD-HOLLAND

Wat een prestatie! Onze eigen juf Claudia is genomineerd om beste leerkracht van Noord-Holland te worden. Hiervoor heeft zij wel heel veel stemmen nodig. U kunt op haar stemmen via http://www.rtvnh.nl/bestevannh

Van harte gefeliciteerd Claudia!

GYMLES GROEP 4

In verband met de presentaties zijn de gymlessen van groep 4 en groep 7 geruild. Dit betekent dat groep 4 morgen gym heeft. Vergeet dus niet je gymspullen mee te nemen!

TEXELSE SPELPIONNEN VOOR MONOPOLY

Er is nog 1 setje spelpionnen niet opgehaald, U kunt het setje ophalen bij André, Marga of Annie. Tevens kunt u nog setjes bestellen. Doe dan € 5,00 in een envelop ( met naam en groep) en geef het af bij de leerkracht of André, Marga of Annie. We doneren € 1,50 aan het goede doel.

SCHOOLTIJDEN SCHOOLJAAR 2016-2017

Voor het komende schooljaar zijn de vakantiedagen na overleg met het team, de MR en de andere Texelse scholen vastgesteld. Dit jaar bleek de ruimte om extra vakantiedagen in te zetten en rukm te voor studiedagen zeer beperkt. Om toch een goed rooster te maken, hebben we daarom besloten om komend schooljaar de lestijden per week met een half uur op te hogen. Concreet betekenmt dit dat de lessen op woendagmiddag en vrijdagmiddag om 12.30 eindigen.

Ervaringen van andere scholen leren ons dat dit geen prbleem is. Mocht u echter vragen of opmerkingen hebben over de ze wijziging, dan horen we die graag, u kunt altijd terecht bij meester Andre.

Vooralsnog zullen we deze uitbreiding alleen doen in het aankomende schooljaar. Mocht echter blijken dat dit een structurele meerwaarde biedt voor de inzet van vrije dagen voor de kinderen, dan zullen we dit tijdig aangeven en bespreken met de betrokkenen.

Het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:

  • Eerste schooldag: maandag 29 augustus 2016
  • Herfstvakantie: 17 tot en met 21 oktober 2016
  • Kerstvakantie: 26 december 2016 tot en met 6 januari 2017
  • Voorjaarsvakantie: 20 tot en met 24 februari 2017
  • Paasvakantie: 14 tot en met 17 april 2017
  • Meivakantie: 24 tot en met 28 april 2017
  • Bevrijdingsdag: 5 mei 2017
  • Hemelvaartvakantie: 25 en 26 mei 2017
  • Pinkstervakantie: 5 tot en met 9 juni 2017
  • Zomervakantie: 24 juli  tot en met 1 september 2017.

Naast deze vakanties zullen er nog enkele studiedagen worden gepland, u wordt hierover nog verder geïnformeerd.

ADVERTEERDERS SCHOOLGIDS 2016-2017

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels al weer in volle gang, zo ook voor het schrijven van de nieuwe schoolgids. Evenals voorgaande jaren zijn we op zoek naar sponsors die het mogelijk maken om de schoolgids in een handzaam boekje uit te brengen. Iets dat zeer gewaardeerd wordt door onze ouders en belangstellende ouders voor de school!

Wanneer u zelf wilt adverteren in de schoolgids of personen  / bedrijven kent die wellicht een advertentie willen plaatsen, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de directie via directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl. Alvast bedankt hiervoor!

SCHRIJVERS OP BEZOEK

Net als vorig jaar heeft de bibliotheek allerlei schrijvers uitgenodigd om naar Texel te komen! De komende weken krijgen de kleutergroepen een schrijver op bezoek in de klas, de andere groepen gaan naar de bibliotheek. Als er ouderhulp nodig is kunt u zich inschrijven via het bord bij de klassen. In elke groep is al een pakket leesboeken van de betreffende schrijver aanwezig, zodat kinderen zich alvast kunnen inlezen en voorbereiden.

Wie komen er op bezoek?

Groepen 1/2 en 3: Erik van Os; Groep 4: Janneke Schotveld; Groep 5: Jozua Douglas; Groep 6 en 7: Reggie Naus; Groep 8: Marcel van Driel

GROEP 7 PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN OP 26 MEI (herhaling)

Het is bijna zover; na het prima gemaakte theoretisch verkeersexamen is het nu bijna tijd voor het praktisch verkeersexamen op donderdag 26 mei aanstaande. De ouders van groep 7 zijn inmiddels geïnformeerd over de gang van zaken. We verzoeken de ouders die willen assisteren het invulstrookje z.s.m. in te leveren bij juf  Petronella en/of Astrid. Vier ouders hebben zich inmiddels aangemeld, we zijn nog op zoek naar 1 ouder. Met onze voorbereiding hebben wij er alle vertrouwen in dat de kinderen ook hun praktisch verkeersexamen gaan halen! Iedereen alvast heel veel succes gewenst!

AVONDVIERDAAGSE 2016 (herhaling)

Van 13 juni t/ m 16 juni a.s. vindt de jaarlijkse avond 4-daagse weer plaats. De kinderen die willen deelnemen kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier, welke in alle de groepen aan alle kinderen worden uitgedeeld in de week van 17 mei. Indien het formulier is zoekgeraakt, kunnen de kinderen bij hun leerkracht een nieuw formulier ophalen.

Het formulier dient uiterlijk woensdag 25 mei ingeleverd te worden bij de leerkracht. De kosten bedragen € 4,00 per kind. Dit bedrag dient tegelijkertijd met het inleveren van het  inschrijfformulier te worden voldaan in een envelop. Leden van de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje betalen € 3,00. Na de uiterste datum van 25 mei is inschrijving via school niet meer mogelijk!

Vermeld op het formulier of er een begeleidende ouder meeloopt en op welke avond (en). Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Gaia Boon (drosgaia@gmail.com). We wensen iedereen in ieder geval een prachtige wandelvierdaagse toe!

OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage (voor zover nog niet al voldaan) zal in de periode tussen 23 mei en 3 juni worden geïncasseerd. Voor vragen of opmerkingen hieromtrent kunt u terecht bij de penningmeester van de ouderraad, Gaia Boon (drosgaia@gmail.com)

WAMPEX GROEP 8

Met een bootje varen, abseilen, koeien melken, naar de bakkerij en een timmerwerkplaats etc. etc.

Allemaal super-activiteiten tijdens de WAMPEX afgelopen woensdag van groep 8 met héél veel ouderhulp!

Alle ouders bedankt voor een heerlijke dag, namens alle kinderen van groep 8!

De foto’s worden via een Dropbox link naar de ouders gestuurd.

SLAAPPLAATS GEZOCHT

Op donderdag 23 juni gaat groep 6 op schoolreis. Het schoolreisje voor groep 6 bestaat uit een uitje aan de overkant en een nachtje slapen op Texel.

Daarom zijn wij opzoek naar een verblijfplaats voor 30 kinderen en 5 begeleiders.

De verblijfplaats kan een schuur zijn of een veldje waar we kunnen kamperen, maar waar wel sanitaire voorzieningen zijn. Dus hebt u zelf de ruimte of kent u iemand die een ruimte beschikbaar heeft meldt dit dan bij juf Claudia of juf Kimberly. Alvast bedankt!

 

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht