arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

12 mei 2016

Weekbericht Jozefschool Texel                     nr. 33                                      12 mei 2016

Categorie: Weekbericht

AGENDA

Ma 16 mei                              Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij!

Do  26 mei                              groep 7 Praktische Verkeersexamen

Ma 13 t/m do 16 juni              Avond 4-daagse

W0 22 juni                              Wen-dag nieuwe groepen: alle kinderen gaan naar hun nieuwe leerkracht.

HIEPERDEPIEP…. HOERA!

Op 26 april is Fienke Janine Pruiksma geboren, zij is het zusje van Aarin in groep 1-2 C. Het is een prachtige dochter en we wensen Wietske, Elmer, Aarin en Fienke  heel veel geluk en gezondheid toe!

WELKOM OP SCHOOL

In de meivakantie werd Dean Huizinga 4 jaar. Hij heeft inmiddels een plekje gevonden bij juf Janneke en juf Tineke in groep 1/2C. Welkom, Dean, en veel plezier bij ons op school!!

PBS REGEL VAN DE WEEK

Voor de komende week staat de regel voor het kantoor van de directie en de extra werkruimte centraal. Naast de 11 van jezelf moeten de kinderen kloppen op de deur en wachten op toestemming om naar binnen te mogen. Een regel die gelukkig al steeds vaker wordt toegepast!

TERUGKEER REMKO SPELDE

In de meivakantie heeft overleg plaatsgevonden over de wijze hoe Remko op een goede manier weer kan terugkeren in zijn functie als vakleerkracht gymnastiek op de verschillende scholen. We vinden het belangrijk om hierin als scholen gezamenlijk op te trekken, zodat de terugkeer goed kan verlopen, in het belang van zowel Remko, de kinderen en de ouders.

Er ligt inmiddels een eerste plan klaar om hieraan uitvoering te geven, de verschillende betrokkenen laten momenteel hun licht hierover schijnen. Zodra er meer bekend is, dan hoort u dit uiteraard zo spoedig mogelijk van ons.

AVONDVIERDAAGSE 2016

Van 13 juni t/ m 16 juni a.s. vindt de jaarlijkse avond 4-daagse weer plaats. De kinderen die willen deelnemen kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier, welke in alle de groepen aan alle kinderen worden uitgedeeld in de week van 17 mei. Indien het formulier is zoekgeraakt, kunnen de kinderen bij hun leerkracht een nieuw formulier ophalen.

Het formulier dient uiterlijk woensdag 25 mei ingeleverd te worden bij de leerkracht. De kosten bedragen € 4,00 per kind. Dit bedrag dient tegelijkertijd met het inleveren van het  inschrijfformulier te worden voldaan in een envelop. Leden van de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje betalen € 3,00. Na de uiterste datum van 25 mei is inschrijving via school niet meer mogelijk!

Vermeld op het formulier of er een begeleidende ouder meeloopt en op welke avond (en). Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Gaia Boon ( drosgaia@gmail.com). We wensen iedereen in ieder geval een prachtige wandelvierdaagse toe!

HOOFDLUIS GECONSTATEERD

In twee groepen is afgelopen week bij een gezin geconstateerd dat zich neten in het haar bevonden. Door alert ingrijpen van zowel de leerkracht als de controlemoeder konden we tot nu toe een uitbraak van hoofdluis vermijden… We willen u verzoeken om de komende tijd alert te zijn op frequent fanatiek gekrabbel. Wanneer u hoofdluis constateert, dan graag direct melden op school. Alvast bedankt!

ZON

Iedereen heeft al volop kunnen genieten van het heerlijke weer. Tijdens de pauze kunnen de kinderen vaak weer zonder jas naar buiten. Omdat de zon fel kan zijn willen wij aan alle ouders vragen om ’s ochtends voordat de school begint thuis de kinderen al met zonnebrandcrème in te smeren.

WENNEN IN GROEP 3

Vanaf 20 mei gaan de oudste kleuters 2x per week een half uur spelen en werken in groep 3. Dit zal gebeuren op maandagmiddag en vrijdagochtend, als de huidige groepen 3 naar de gymzaal zijn. Zo willen we de kinderen van groep 2 alvast laten wennen aan de structuur van groep 3. Hierdoor hopen we dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

We willen met nadruk aangeven dat er nog niets bekend is over hoe groep 3 volgend schooljaar geformeerd zal worden. De groepsindeling waarin de kinderen nu gaan oefenen is dus niet de definitieve situatie. Daarover wordt u later in het schooljaar geïnformeerd.

SCHOOLREISJE GROEPEN 1-2

Op vrijdag 17 juni van 8.30 tot 12.15 gaan de groepen 1-2 op schoolreisje naar het bos. Dit jaar is het thema van het schoolreisje: “texelse geschiedenis”. Het wordt dus een “terug naar vroeger-schoolreisje”!

Ouders die zich aan het begin van het schooljaar hebben opgegeven, krijgen een uitnodiging voor het overleg op woensdag 25 mei om 12.15 uur. U kunt zich nog aanmelden om mee te helpen via de memoborden. Misschien wilt u vast nadenken over leuke spelletjes, activiteiten enzovoorts.

Juf Cinthia en juf Janneke

VOETBALTOERNOOI GROEPEN 7 EN 8 WOENSDAG 11 MEI

Afgelopen woensdag hebben enkele ouders wederom het schoolvoetbaltoernooi voor alle groepen 7 en 8 georganiseerd. Onder een stralende zon zijn er veel wedstrijden gespeeld, waarbij er sportief en aantrekkelijk voetbal werd vertoond. De teams van de Jozefschool hebben erg hun best gedaan, maar eindigden dit jaar wat meer in de achterhoede. Winnaars werden de teams van de Bruinvis, voor onze eigen teams was de uitslag als volgt: Jozefteam 1: plaats 16, Jozefteam 2: plaats 18, Jozefteam 3: plaats 6, Jozefteam 4: plaats 10. We willen alle ouders en scheidsrechters enorm bedanken voor hun inzet en organisatie!

KONINGSSPELEN ONDERBOUW

Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s bedankt voor de hulp! Het was een geslaagde ochtend!

GEZOCHT: BETROKKEN KANDIDATEN DIE HET ONDERWIJS EEN WARM HART TOEDRAGEN!

(Ingezonden bericht)

Wij zoeken kandidaten voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Sarkon. De GMR bestaat uit in totaal twaalf leden, waarvan zes ouders en zes personeelsleden.

Wat houdt het werk van de GMR in?

De GMR overlegt met de bestuurder over zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. Schooloverstijgende onderwerpen dus. We houden ons onder andere bezig met ouderbetrokkenheid, ICT, meerjarige begroting, het personeelsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van de scholen en de stichting als geheel. Daarnaast is de GMR een sparringpartner voor de bestuurder, heeft het over een groot aantal zaken adviesbevoegdheid en vaak zelfs instemmingsbevoegdheid. Het bestuur kan

dus niet om de GMR heen. De GMR vergadert ongeveer 9 keer per jaar op een dinsdagavond.

Ik zou wel kandidaat willen worden maar weet niet of ik hier geschikt voor ben?

Uw motivatie om actief betrokken te willen zijn bij de toekomst van Sarkon is het allerbelangrijkste. We zoeken kandidaten die onderwijs een warm hart toedragen en mee willen helpen dat het goed blijft gaan met het onderwijs en dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en waar mogelijk verbeterd wordt. Daarnaast is het belangrijk dat u schooloverstijgend kunt denken. De GMR behartigt de gemeenschappelijke belangen van

de 19 Sarkonscholen. Verder is de zittingstermijn van GMR leden 3 jaar. We zijn dus op zoek naar kandidaten die de komende 3 jaar in de GMR willen plaats nemen. Het is voor ouderkandidaten dan ook noodzakelijk dat voor die periode minimaal 1 kind van u op een van onze scholen onderwijs volgt.

Als u zich in de onderstaande eigenschappen herkent, is de kans groot dat het GMR-lidmaatschap bij u past:

–  U kunt om u heen kijken, u heeft daarbij een kritische blik;

–  Knelpunten kunt u herkennen en op hun waarde schatten;

–  U heeft inzicht in de samenhang van dingen;

–  U kunt overtuigen;

–  U kunt een eigen mening vormen;

–  U respecteert de uitgangspunten van de stichting Sarkon en de GMR van Sarkon;

–  U kunt per vergadering inclusief reistijd, voorbereiding en uitwerking van de

vergadering ongeveer vijf uur investeren.

U hebt zin om mee te doen; wat te doen en wat is het vervolg?

U kunt zich tot en met 31 mei 2016 kandidaat stellen voor de kiesgroep waartoe uw school behoort.

U stelt zich kandidaat door het bijgevoegde formulier in te vullen en uiterlijk 31 mei 2016 te mailen naar hannekedecock@sarkon.nl. Uw ingevulde motivatie en profielschets wordt aan de MR-leden van uw kiesgroep beschikbaar gesteld. Per kiesgroep brengen de MR leden vervolgens hun stem uit op vier kandidaten, twee ouders en twee personeelsleden.

GROEP 7 PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN OP 26 MEI

Het is bijna zover; na het prima gemaakte theoretisch verkeersexamen is het nu bijna tijd voor het praktisch verkeersexamen op donderdag 26 mei aanstaande. De ouders van groep 7 zijn inmiddels geinformeerd over de gang van zaken. We verzoeken de ouders die willen assisteren het invulstrookje z.s.m. in te leveren bij juf  Petronella en/of Astrid. Daarvoor alvast hartelijk dank! Met onze voorbereiding hebben wij er alle vertrouwen in dat de kinderen ook hun praktisch verkeersexamen gaan halen! Iedereen alvast heel veel succes gewenst!

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht