arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

05 november 2015

Weekbericht Jozefschool Texel nr.11 5 november 2015

Categorie: Weekbericht

AGENDA

  • Vr 6 november                              Herfstpad groep 1/2A en groep 1/2C
  • Wo 11 november                          Groepen 1/2 Sint-Maarten in Gollards en Verpleeghuis
  • Vr 13 november                            Herfstpad groep 1/2B
  • Vr 13 november                            Verjaardag juffen groep 7
  • Woe 18 november                        Voorleeswedstrijd groepen 6, 7 en 8
  • Vr 4 december                              Sinterklaasviering op school

SCHOOLFOTOGRAAF

Deze week heeft u de schoolfoto’s ontvangen die u eerder dit jaar heeft besteld. We hopen uiteraard dat deze naar wens zijn!

Heeft u vragen of heeft u geen (volledige) bestelling ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl. Vermeld duidelijk de naam van uw kind, de groep en de specifieke vraag. We sturen uw bericht dan door aan de fotograaf.

PBS REGEL VAN DE WEEK

Komende week richten we ons op de regels die in de school gelden. Het betreft komende week de regels over het lopen in hal en in de gangen: Ik loop rustig in de hal en in de gangen. Ik werk in de grote hal met toestemming van een volwassene.

SINT-MAARTEN, 11 NOVEMBER

De kleutergroepen gaan op woensdag 11 november naar de Gollards en naar het verpleeghuis met hun lampion. Wilt U hiervoor een lichtje meegeven met hun naam erop? Wie mee wil wandelen kan zich opgeven op het lijstje op het mededelingenbord bij de klas.

3D-PRINTER EN LAPTOPS

In samenspraak met de ouderraad heeft het team besloten om een 3D-printer aan te schaffen. We willen deze printer gebruiken om de hedendaagse techniek in de school te krijgen, waarbij dit ook een uitdaging biedt aan de kinderen om zelf ontwerpen te maken en te printen. De insteek is om beheer, onderhoud en gebruik zoveel mogelijk door de kinderen zelf te laten doen. We hebben de uitgangspunten en doelstellingen uitgebreid beschreven in een document. Wanneer u bijzondere belangstelling heeft voor dit project, dan horen we het graag. U bent van harte welkom om mee te denken en te werken!

Daarnaast hebben we besloten om 32 laptops aan te schaffen voor in de groepen. Deze zullen op termijn de desktops (de vaste computers in het ICT-lokaal en in de groepen) gaan vervangen. De laptops zullen worden gebruikt voor het werken op het internet, het maken van toetsen, het maken van werkbladen etc etc. (en ook voor het maken van ontwerpen voor de 3D-printer…). De bestelling wordt binnenkort gedaan, we hopen dat de laptops nog dit kalenderjaar worden geleverd.

SINT-MAARTEN LICHTSPEL GROEP 5

Op woensdagmorgen 11 november speelt (een deel van) groep 5 het verhaal van ridder Maarten.

Het is geen gewoon toneelstuk, maar een lichtspel. Dat betekent dat het publiek alleen schaduwen ziet van de spelers. De groepen 1 t/m 3 zijn hierbij aanwezig en ook de ouders van de kinderen van groep 5 mogen komen kijken. Het begint om half negen. Het duurt 20 a 30 minuten.

VERZOEK TOT MEDEWERKING

Onderstaand verzoek hebben we gekregen van Kim Neefjes, studente onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is zij bezig met het schrijven van haar scriptie. Deze scriptie richt zich in eerste instantie op leerlingen van de Wereldschool. Als controlegroep richt Kim zich op leerlingen die geen deel hebben genomen aan de Wereldschool, waarbij zij op zoek is naar leerlingen van verschillende basisscholen door heel Nederland.

Haar verzoek betreft de volgende doelgroepen:

– 2 kinderen uit groep 4

– 2 kinderen uit groep 5

– 2 kinderen uit groep 6

– 2 kinderen uit groep 7

– 2 kinderen uit groep 8

Mocht u belangstelling hebben om hieraan mee te werken, dan kunt u zich opgeven via directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl. U ontvangt dan de link voor het invullen van de vragenlijst. Alvast bedankt!

HOOFDLUIS GROEP 7

Direct na de herfstvakantie hebben de ouders die de kinderen op hoofdluis controeleren de gehele school weer onder handen genomen. Fijn dat dit gebeurt, we weten zo dat de school weer luizenvrij was.

Inmiddels is er toch hoofdluis geconstateerd bij een leerling in groep 7. De rest van de groep is direct door Simone Schippers, onze coördinator, gecontroleerd en er is verder niets gevonden. We verzoeken u om uw kinderen goed in de gaten te houden en het aan ons te melden als er hoofdluis of neten worden gevonden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Simone Schipper: simmas@hetnet.nl.

FIETSENSTALLING

Het is goed om te zien dat veel ouders en kinderen met dit mooie weer op de fiets naar school komen. Goed voor het milieu en het lijf, we geven zo een goed voorbeeld aan onze kinderen. Ook bij het parkeren van de fietsen wordt goed rekening gehouden met elkaar en met de beschikbare ruimte.

We willen het parkeren van de fietsen nog iets meer aanscherpen:

  • Gewone fietsen graag met het voorwiel tegen de muur / het hek aan plaatsen bij de ingang van het plein. De vakken worden dit weekend weer vers geschilderd.
  • Gewone fietsen tegen het hek plaatsen als er een stoep is.
  • Gewone fietsen kunnen ook op het plein zelf worden geplaatst, direct om de hoek met het voorwiel tegen het hek / de zandbak.
  • Bakfietsen kunnen worden geplaatst in het vak links van de ingang, hiervoor wordt dit weekend een nieuw vak geschilderd. Graag hier geen andere fietsen plaatsen!

Let u bij het ophalen na schooltijd dat u de weg en de stoep zoveel mogelijk vrij houdt, dan kan iedereen veilig naar huis.

U kunt ons hierbij enorm helpen door er zelf goed op te letten, maar ook door andere fietsers hier op aan te spreken. Elkaar even helpen hoort bij onze school! Bedankt voor uw medewerking.

BUURTJES BEDANKT!

Het moet gezegd: niet altijd is het wonen naast een school een feestje. Fietsen, auto’s, herrie van de kinderen is niet altijd prettig, ondanks het feit dat we hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. In die zin mogen we ons gelukkig prijzen met onze buren. Gevraagd en ongevraagd horen we regelmatig terug wat kan verbeteren op en rond de school. Ook worden vaak kleine klusjes worden verricht voor de school. Om twee recente voorbeelden te noemen: buurman Theo haalt de goten leeg van de fietsenstalling, buurman Hans assisteert bij het gangbaar maken van de vlaggenmast, juf Annie brengt regelmatig voetballen terug die over het hek verdwijnen.

We zijn hier erg blij mee, al onze buurtjes dan ook bedankt voor jullie begrip en meewerken!

GEZOCHT

Voor een creatieve opdracht in groep 4 zijn we op zoek naar bolletjes wol in mooie felle kleuren. Mocht u nog iets over hebben, dan kunt u dit afgeven bij juf Manon in groep 4. Alvast bedankt!

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht