arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

30 augustus 2016

Weekbericht Jozefschool Texel nr. 1 25 augustus 2016

Categorie: Weekbericht

AGENDA
Ma 29 sept.    Eerste schooldag, inloopochtend met koffie 08.30 – 09.30 uur.
Do 01 sept.    Openingsviering met de kinderen.
Di. 13 sept.   Informatieavond voor de ouders, start 19.00 uur, nadere informatie volgt.
START NIEUW SCHOOLJAAR
Wij willen iedereen een mooi, nieuw schooljaar wensen! De school begint op maandag 29 augustus
om 8.30 uur. Denkt u nog even aan de gewijzigde schooltijden op woensdag en vrijdag, de kinderen
gaan om 12.30 uur naar huis op deze dagen!
WELKOM OP SCHOOL
In de vakantie zijn een aantal kinderen 4 jaar geworden en komen voor het eerst op de Jozefschool.
We heten alle kinderen van harte welkom en wensen jullie veel plezier bij ons op school. Lexi Arends
komt in groep 1-2A bij juf Cinthia. Eva Kuiken en Nynke Pronk komen in groep 1-2B bij juf Edith en juf
Els. Isa van Elk en Jente van der Sar komen bij in groep 1-2C bij juf Tineke en juf Janneke.
Ook Cor Boot heten we van harte welkom. Hij is verhuisd naar Den Burg, en komt in groep 1-2C.
INLOOPOCHTEND
Op de eerste schooldag is er voor ouders de gelegenheid om koffie te drinken en elkaar weer te
ontmoeten. Dit kan tussen 8.30 en 9.30 uur. U bent van harte welkom.
AFSCHEID ANDRÉ
Een schooljaar starten zonder André…. Het zou sowieso gebeurd zijn, maar nu voelt het toch heel
anders. We hebben wel afscheid van hem genomen, maar dat het definitief zou zijn, hadden we
natuurlijk nooit kunnen denken.
Er is een gedenkboek gemaakt, waar een groot aantal mensen iets in geschreven hebben. Dit boek
zal nog een periode op school liggen zodat een ieder die daar behoefte aan heeft nog iets in kan
schrijven. Er is een gedenkplek ingericht worden op school, waar dit gedenkboek een plaats heeft
gekregen.
OUDERPARTICIPATIELIJST
Voorgaande schooljaren bent u van ons gewend dat u aan het begin van het schooljaar een
ouderparticipatielijst kon invullen. Ervaring leert ons dat het praktischer is om ouderhulp van groep 3
t/m 8 actueler te communiceren. De data van schoolreisjes en van vaste activiteiten hoort u bij de
informatieavond.
STEPJES/WAVEBOARDS
Vorige schooljaar namen veel leerlingen hun stepje of waveboard mee naar school. Voor de
veiligheid binnen school, vragen wij de kinderen hun stepje/waveboard buiten te stallen bij het
lokaal van juf Els, tussen de zwarte bankjes. We wijzen u erop dat het meenemen van de materialen
op eigen risico is. Zorg dus voor een duidelijke naam en eventueel slot!
START MIRANDA PIETERS
Even voorstellen…
Mijn naam is Miranda Pieters-Gerssen, ik ben 43 jaar. Geboren en getogen in Den Helder. Ik ben
getrouwd met Leon Pieters en heb twee dochters, Angela van 15 jaar en Noa van 13 jaar. Mijn man is
directeur/eigenaar van sport- en evenementen centrum Quelderduijn te Den
Helder.
Mijn PABO diploma heb ik behaald in 1993 te Alkmaar. Daarna ben ik
begonnen met lesgeven in Den Oever, op een kleine dorpsschool. Ik heb daar
de groepen 3,4 en 5 onder mijn hoede gehad. Dit was een hele leuke en
leerzame tijd.
In 2001 ben ik gaan werken in Julianadorp op basisschool de Kameleon, waar
ik les heb gegeven aan alle groepen. Het afgelopen jaar heb ik groep 2/3
lesgegeven, een hele interessante combinatiegroep. De afgelopen jaren heb
ik verschillende taken op de Kameleon vervuld, zoals
taalcoördinator/bouwcoördinator/preventiemedewerker/ BHV-er/
vakleerkracht gymnastiek.
Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school toe gaan. Een goede sfeer op school is
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is een goede samenwerking tussen school en
ouders van essentieel belang. Als directeur wil ik graag open en toegankelijk zijn naar leerkrachten,
leerlingen en ouders.
In januari 2015 ben ik gestart met de opleiding schoolleider, ik verwacht deze opleiding in december
2016 af te kunnen ronden. Het aankomende schooljaar zie ik als een enorme uitdaging en een mooie
kans om mezelf te kunnen ontwikkelen als directeur.

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht