arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

28 augustus 2015

Weekbericht 2 27 augustus 2015

Categorie: Algemeen nieuws, Weekbericht

AGENDA

·         Ma 31 aug                        Nederland kantelt! Inspiratieavond toekomst onderwijs

·         Ma 7 sept                         Informatieavond alle groepen, jaarvergadering OR en MR

·         Di 8 sept                           Groep 1/2A gaat naar het strand paal 17, vertrek 9.55 uur.

·         Di 8 sept                           Schoolfotograaf komt op school

·         Wo 9 sept                         Groep 1/2B gaat naar het strand paal 17, vertrek 9.55 uur

·         Do 10 sept                        Groep 1/2c gaat naar het strand paal 17, vertrek 9.55 uur

·         Do 17 sept                        Informatieavond PBS, Positive Behaviour Support

·         Wo 23 sept                       Studiedag team, alle kinderen zijn dan vrij!

PBS REGEL VAN DE WEEK

De regel die deze week centraal staat is “Ik noem iedereen bij zijn eigen voornaam”. Ook deze regel heeft een verband met ons pest preventie protocol. Bijnamen kunnen grappig en toepasselijk zijn, tenzij dit een negatieve lading krijgt. We leren de kinderen om iedereen bij zijn of haar eigen voornaam te noemen, zodat het kind zich gezien voelt en veilig voelt.

EVEN VOORSTELLEN!

 

Mijn naam is Claudia de Wit en ik ben 23 jaar. Ik ben opgegroeid in Oudeschild samen met mijn tweelingzus en mijn broertje. Met veel enthousiasme ben ik dit schooljaar begonnen op de Jozefschool. Je zult mij zien op de maandag, donderdag en vrijdag. Voordat ik op de Jozefschool kwam werken, heb ik twee jaar met heel veel plezier op het tropische Aruba gewoond samen met mijn vriend. Ook heb ik daar twee leerzame en fijne jaren op een basisschool gewerkt. Nu hebben wij een huis gekocht in Den Burg waar we binnenkort gaan wonen. In mijn vrije tijd lees ik graag, vind ik tennis erg leuk om te doen en hou ik ervan om te winkelen, op stap te gaan met vriendinnen en te reizen.

 

Voor mij staat altijd voorop dat kinderen met plezier naar school gaan, dat zij zich veilig voelen en dat zij goed onderwijs krijgen. De afgelopen twee weken heb ik het erg naar mijn zin gehad in groep 3. In een korte tijd hebben we al veel geleerd. Zo kunnen we al best veel woordjes lezen, zoals: ‘maan’, ‘roos’ en ‘vis’ en kunnen we al rekenen tot en met 20. Ik vind groep 3 een bijzonder jaar waarin de kinderen zich razendsnel ontwikkelen. Het geeft veel voldoening om te zien dat kinderen graag naar school komen en trots op zichzelf zijn. Vol nieuwsgierigheid en met heel veel plezier zie ik dit schooljaar tegemoet!

 

NEDERLAND KANTELT: TEXELS ONDERWIJS OOK??

 

Aanstaande maandag is er een avond op de OSG over veranderingen in de maatschappij met als thema: Nederland kantelt, Texels onderwijs ook? georganiseerd door Jessica de Graaf. Gastsprekers zijn Jan Rotmans, Brendan de Graaf en Sandra Verbruggen. U heeft hierover via de mail ook een uitnodiging ontvangen. De deuren van de OSG gaan open om 18.30 en de avond duurt van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur. Opgeven kan via www.texelfonds.nl. U bent van harte welkom!

INFORMATIEAVOND 7 SEPTEMBER  / JAARVERGADERING OUDERRAAD EN MR

Op maandag 7 september staat de jaarlijkse informatieavond gepland. U kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind(eren), die toelichten wat er komend jaar allemaal staat te gebeuren in de groep. Ook kunt u terecht voor al uw vragen over het schooljaar en kunt u zich opgeven voor ouderhulp bij de verschillende activiteiten. Tussen de informatierondes door vindt de jaarvergadering plaats van de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Het programma van de avond is als volgt:

  • 19.30 uur        informatieavond voor de groepen 1-2, 4 en 6
  • 20.15 uur        korte pauze met koffie en T
  • 20.30 uur        jaarvergadering ouderraad en medezeggenschapsraad
  • 21.00 uur        informatieavond voor de groepen 3, 5, 7 en 8
  • 21.45 uur        afsluiting

SCHOOLFOTOGRAAF 8 SEPTEMBER

Op dinsdag 8 september zal de schoolfotograaf onze school weer gaan bezoeken. Dit keer kunnen naast de reguliere foto’s van de kinderen ook de broertjes en zusjes op de foto gezet worden. Dit gebeurt na schooltijd vanaf 14.30 uur.

KLUSSERS BEDANKT!

Afgelopen weken  hebben twee klusvaders hun handen flink laten wapperen op school en hebben allerlei kleine klusjes gedaan voor de school. Niet altijd direct zichtbaar, maar wel heel fijn dat alles goed werkt! Lampjes vervangen, borden opgehangen, kabelgootjes geplaatst…. Cas en Guido, enorm bedankt voor jullie werk in jullie vrije tijd!

HERINNERING: CALAMITEITENFORMULIEREN EN OUDERPARTICIPATIE

 

Graag helpen we u eraan herinneren om de calamiteitenlijsten en de lijsten voor ouderparticipatie in te leveren op school. We kunnen dan de organisatie verder invullen en hebben de gegevens van uw kind weer up-to-date beschikbaar! Alvast bedankt!

 

OP DE FIETS NAAR SCHOOL…? !

 

De Jozefschool geeft er de voorkeur aan dat ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. Goed voor de beweging en voor het milieu! Uiteraard lukt dat niet altijd, door de afstand naar school of soms ook slecht weer. We verzoeken u om in dat geval de kiss-and-ride zone te gebruiken op de Lijnbaan. Graag zo ver mogelijk naar voren rijden, zodat ook de auto’s achter u op de kiss-and-ridezone kunnen staan. Houd u bij het parkeren op de Hollewal rekening met het 1-richtingsverkeer!

 

Kinderen die op de fiets komen, kunnen deze parkeren naast de kleutergroepen (groepen 4-8) of in de fietsenstalling (groepen 1-3). U kunt uw kind uiteraard even helpen met het goed wegzetten van de fiets, zodat er voldoende ruimte is voor alle kinderen.

 

Kinderen die dicht bij school wonen, binnen 5 minuten lopen van school, verzoeken we om niet met de fiets naar school te komen. Hierdoor blijft er voldoende ruimte over voor de kinderen die echt moeten fietsen. We rekenen op uw begrip en medewerking hiervoor!

 

OPHALEN VAN UW KIND NA SCHOOLTIJD

 

Rond 12.15 of 14.30 verzamelen veel ouders zich rond de uitgang van het speelplein om hun kind op te halen. Onnodig te zeggen dat het daar dan vrij druk is. We verzoeken u daarom ook dringend om de doorgang en de stoepen vrij te houden voor kinderen die met hun ouders naar huis gaan. Er staan strepen op de stoep om deze zone vrij te houden. Voor ouders met grotere (bak)fietsen is het vaak lastiger om deze ergens kwijt te kunnen. Zeker ook deze ouders verzoeken we om de looproutes vrij te houden, zodat iedereen veilig naar huis kan. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

GROEP 8 MAANDAG DIRECT NA GYMLES NAAR HUIS

 

Op maandag heeft groep 8 het laatste uur een gymles in de gymzaal aan de Beatrixlaan. De kinderen mogen dan direct door naar huis en hoeven niet meer terug naar school.

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

Ingezonden mededeling

De nieuwe Bikkeltraining voor kinderen van 8-12 jaar begint dit jaar op dinsdag 22 september a.s. Het zijn 7 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur per keer. De kinderen kunnen aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, waarna een kennismaking plaatsvindt met ouders en kind door de trainer.  Regelmatig kunnen de kosten vergoed worden uit de aanvullende polis van de ziektekostenverzekering, en zo niet is het CJG bereid de kosten te betalen op een eigen bijdrage van 50 euro na. zie ook: www.assisttexel.nl 

Trainingen van Parlan voor kinderen en jongeren richten zich op het vergroten van de eigen kracht en op het verminderen van problemen die worden ervaren.

Rots en Water, een weerbaarheidstraining voor jongeren  maat. Individueel, in een klas of met een groep met als doel de fysieke en psychische weerbaarheid van de leerlingen te vergroten.

Kinderen in Echtscheiding Situaties of Positief Opvoeden voor gescheiden ouders voor als een jongere problemen ervaart bij de scheiding van zijn of haar ouders. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, Girls Talk. Beteugelen van agressie, agressieregulatie. Seksualiteit en social media, sexting Leren omgaan en doorzien van de slimme werkwijze van loverboys, Merel van Groningen Project.

Trainingen van Parlan voor ouders kunnen bijdragen aan het vergroten van hun pedagogische vaardigheden: positief opvoeden niveau 4 en 5

Voor een compleet overzicht en de aanmelding klik hier. Wilt u even overleggen, bel dan Mascha Postma (088 124 16 13) of Fekke Ybema (06) 51 56 80 04 of kijk op www.trainingenparlan.nl

DE JOZEFSCHOOL EN DE RK PAROCHIE TEXEL

Ingezonden mededeling

 

De Jozefschool en de parochie werken op een prettige manier samen.

In gezamenlijk overleg kijken zij waar er samen kan worden gewerkt en hoe wij elkaar, waar nodig kunnen helpen en inspireren.

 

Het afgelopen schooljaar bestond onze samenwerking hier uit, dat school gebruik heeft gemaakt van de kerk voor hun kerstviering. En dat de kerstmusical nog eens werd opgevoerd tijdens de herdertjesviering op kerstavond. Dit is ieder jaar weer een groot succes.

Ook werden er rondleidingen verzorgd door de kerk als voorbereiding op Pasen. En kwam de parochie op bezoek in de groepen 4 en 5 om wat meer te vertellen over de eerste H. Communie.

Voor het komende jaar hebben we afgesproken dat school zo nodig weer gebruik zal maken van de kerk bij grote vieringen. En ook als parochie mogen wij af en toe gebruik maken van de school.

De kerstmusical zal ook weer worden opgevoerd in de herdertjesviering op kerstavond. En we zullen als parochie een rondleiding verzorgen met Pasen voor de diverse groepen. In de groepen 7 en 8 komen we vertellen over het H. Vormsel.

 

Wat is er voor de kinderen in de RK Parochie Texel te doen?

 

STARTACTIVITEIT JEUGD

We beginnen het jaar met een gezamenlijke startactiviteit voor de jeugd van 6 tot ± 18 jaar.

Op 4 september. We zullen dan onder andere samen gaan eten. Alle bij ons bekende kinderen zullen persoonlijk worden uitgenodigd per brief of e-mail. Wanneer uw kind geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel mee wil doen, neem dan contact op met de parochie. Want i.v.m. de organisatie moeten  voor deze startactiviteit de kinderen wel worden aangemeld.

 

OPENING PAROCHIEJAAR

Op 4 oktober wordt het parochiejaar geopend met een speciale viering om 10.00 uur in de Johannes de Doperkerk van Den Burg.

 

DE ONTDEKKERTJES

Dit is een groep voor de kinderen die in groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool zitten. Op een speelse manier ontdekken zij wat het geloof inhoudt en wat de Bijbelverhalen ons in deze tijd kunnen vertellen.

De Ontdekkertjes komen projectmatig een aantal keer bijeen in de pastorie van Den Burg

DIACONALE WEEKEND

De eerste activiteit voor onze jeugd is het diaconale weekend. Tijdens dit weekend zetten wij ons als parochie met jong en oud in voor een goed doel, dit jaar is dat de stichting  “Een betere Start”. Deze stichting helpt bij de bouw van een kraamkliniek in Oeganda.

De Ontdekkertjes en de oudere jeugd leveren hiervoor ieder hun eigen aandeel en proberen op hun eigen wijze geld in te zamelen voor het goede doel.

Het diaconale weekend start op zaterdag 7 november met activiteiten voor alle jeugd van 6 tot ± 18 jaar. Op zondag  8 november is er een familieviering om 10.00 uur in de Johannes de Doperkerk van Den Burg. Aansluitend is er dan voor alle parochianen een programma in de Witte Burcht.

ADVENT EN PASEN

Voor de Ontdekkertjes worden er ook nog bijeenkomsten gepland rond de Advent en PalmPasen.

Voor de Advent willen we d.m.v. een leuke creatieve en informatieve activiteit de kinderen bewust maken van deze speciale voorbereidingstijd op het Kerstfeest.

Op de zaterdagmiddag voor Palmpasen zullen we met alle kinderen die dat willen een Palmpasenstok gaan maken. Tijdens de viering op zondag zullen de mooi versierde Palmpasenstokken worden binnengedragen in de kerk en wordt het gezegende palmtakje er nog op bevestigd.

EERSTE H. COMMUNIE EN HET H. VORMSEL

De voorbereiding op de sacramenten van de eerste H. Communie en het H. Vormsel valt onder de verantwoordelijkheid van de parochie. Het vindt beurtelings 1 x per 2 jaar plaats.

Dit jaar 2015 -2016 worden de kinderen voorbereid op het H. Vormsel.

Het H. VORMSEL

Het sacrament van het H. Vormsel wordt toegediend aan kinderen in onze parochie die in groep 7 en 8 zitten van de basisschool. De kinderen worden voorbereid d.m.v. enkele bijeenkomsten gedurende ongeveer 4 maanden. We werken met het project “Vliegen op eigen kracht” wat in de hele regio wordt gebruikt.

Tijdens de voorbereiding op het H. Vormsel worden ook nog enkele familievieringen gepland.

In april 2016 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in een feestelijke viering.

U kunt uw kind opgeven voor deelname aan de voorbereiding op het Heilig Vormsel door voor 1 oktober 2015 contact op te nemen met de RK parochie Texel. Zie het contactadres onder aan dit artikel.

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De kinderen in onze parochie die in groep 4 en 5 zitten van de basisschool worden het volgende schooljaar  2016/2017 voorbereid op hun eerste H. Communie.

 

SLOTACTIVITEIT

Aan het einde van het schooljaar wordt er nog een bijeenkomst voor alle jeugd gepland die meestal op een andere [buiten]locatie plaats vindt.

 

WAAR EN WANNNEER

De diverse bijeenkomsten in de parochie voor de kinderen zijn tenzij anders vermeld in de pastorie van de RK kerk Den Burg aan de Molenstraat.

Via het parochieblad “de Vuurtoren”, die ook digitaal is te lezen op onze website www.rkparochietexel.nl, en het weekbericht houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de exacte data, tijd en plaats en evt. wijzigingen van onze activiteiten.

 

MEEDOEN

Wanneer uw kind zich wil aansluiten bij de Ontdekkertjes of wil deelnemen aan één van onze activiteiten, dan is hij of zij van harte welkom. Maar geef uw kind dan s.v.p. wel even op bij de RK parochie Texel, zie het contactadres.

Wanneer u meer informatie wilt kunt u ook contact opnemen met onderstaand adres.

 

CONTACT

Op di- wo- en donderdag  van 9.00 uur tot 12.00 uur : RK Parochie Texel, Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg. Tel.: 0222 322161, e-mail:secretariaat@rk-parochietexel.nl, website: www.rkparochietexel.nl.

OPROEP TEXELS TALENT !!

(Ingezonden mededeling)

Heb jij talent? Dan zijn wij opzoek naar jou! Voor de nieuwe talentenjacht “Texels Toekomstig Talent” zijn wij opzoek naar Texelse talenten die op zaterdag 3 oktober hun talenten willen tonen in de Toekomst. Ben je muzikaal, kun je onwijs goed dansen, zingen, jongleren, hooghouden, turnen, playbacken en noem maar op? Dan is dit iets voor jou! Geef je snel op, in je eentje of met de hele klas, en wie weet win jij een van de mooie prijzen en wordt jij “Texels Toekomstig Talent 2015”.

Het evenement zal plaatsvinden vanaf 15:00uur in de Toekomst in De Koog. Schrijf je nu in via www.islandaffairs.nl

‹ vorige berichtvolgende bericht › Overzicht