Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

   rk kerk

 

DE JOZEFSCHOOL EN RK PAROCHIE TEXEL

 

De Jozefschool en de parochie werken op een prettige manier samen. In gezamenlijk overleg kijken wij waar wij elkaar kunnen helpen inspireren en zo nodig versterken.

 

Onze  samenwerking is vooral zichtbaar dat school gebruik maakt van de kerk voor hun kerstviering. En dat de kerstmusical nog eens wordt opgevoerd tijdens de herdertjesviering op kerstavond. Dit is ieder jaar weer een groot en vooral sfeervol evenement en een enorm succes.

 

In de tijd voor Pasen bezoeken de kinderen 3x in hun schoolcarrière de kerk. Er worden dan rondleidingen verzorgd door de kerk voor de groepen 1-2 , 4 en 7. Waarbij het lijdensverhaal van Jezus Christus centraal staat.

 

Verder komt de parochie op bezoek in de groepen 4 en 5 om wat meer te vertellen over de eerste H. Communie. Of in de groepen 7 en 8 om te vertellen over het H. Vormsel.

 

Bij grote vieringen kan de school zo nodig gebruik maken van de kerk. En ook als parochie kunnen wij af en toe gebruik maken van de school.

 

WAT IS ER VOOR DE KINDEREN IN DE RK PAROCHIE TEXEL TE DOEN?

 

STARTVIERING 7 OKTOBER

We beginnen met de opening van het kerkelijk jaar op zondag 7 oktober met een startviering.

Het thema van deze viering is: LEVEN IN VERBONDENHEID.

Een mooi thema om het jaar mee te starten.

Voor de kids willen we voor deze gelegenheid bij voldoende animo een KINDERNEVENDIENST organiseren. Dat houdt in dat na het openingsgebed de kinderen worden uitgenodigd om naar de pastorie te gaan waar zij de verhalen horen toegepast op hun beleefwereld en waar we vervolgens op creatieve wijze het thema van de viering zullen vormgeven.

Voor het eucharistisch gebed komen de kinderen terug in de kerk waar ze kunnen vertellen aan pastoor Ivan en de kerkgangers waar zij het over hebben gehad. En zullen zij de verbondenheid in onze parochie tijdens deze viering daadwerkelijk vormgeven.

OMDAT WE GRAAG WILLEN WETEN I.V.M. DE VOORBEREIDING OF ER VOLDOENDE ANIMO IS VOOR DEZE KINDERNEVENDIENST WILLEN WE VRAGEN OF U VOOR 29 SEPTEMBER WILT DOORGEVEN PER MAIL OF APP OF U EN UW KINDEREN AANWEZIG ZIJN OF NIET. ZODAT WIJ EEN INDICATIE HEBBEN WIE ER KOMEN. EN OF HET DOOR KAN GAAN!

Daarnaast willen we op deze zondag onze verbondenheid nog meer uitdragen met elkaar. Door na de viering samen een kopje koffie of thee te drinken en aansluitend willen we iedereen een drankje en een hapje aanbieden. We vragen aan de kinderen en hun ouders om voor deze gelegenheid de hapjes te verzorgen. Hiermee willen we laten zien dat we als jonge gezinnen ons verbonden weten met de gehele parochiegemeenschap. Zo hopen we het nieuwe jaar op een mooie gezellige informele manier met elkaar te kunnen beginnen.

 

DE DIACONALE ZONDAG

Op deze zondag zetten wij ons als parochie in voor een goed doel.

Bij voldoende animo zal de jeugd uit de parochie ook hun aandeel leveren hiervoor en proberen op hun eigen wijze geld in te zamelen voor het goede doel.

De diaconale zondag staat  op 11 november gepland, dan is er eerst een viering om 09.30 uur in de Johannes de Doperkerk van Den Burg. Aansluitend is er dan voor alle parochianen een programma in de Witte Burcht met een loterij de opbrengst van deze loterij is voor een nog nader te bepalen goed doel.

DE ONTDEKKERTJES

Dit is een groep voor de kinderen die in groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool zitten. Op een speelse manier ontdekken zij wat het geloof inhoudt en wat de Bijbelverhalen ons in deze tijd kunnen vertellen.

De Ontdekkertjes komen projectmatig een aantal keer bijeen in de pastorie van Den Burg.

Zo staat er bij voldoende animo voor het komend najaar een bijeenkomst op de planning voor het voorbereiden van de diaconale zondag.

 

ADVENTSKRANS

Voor de advent willen we met de Ontdekkertjes een adventskrans gaan maken.

Met deze creatieve activiteit willen we hen bewust maken van deze speciale voorbereidingstijd op het Kerstfeest. We komen daarvoor op woensdag 28 november bij elkaar om 15.00 uur in de pastorie aan de Molenstraat.

 

EERSTE H. COMMUNIE EN HET H. VORMSEL

De voorbereiding op de sacramenten van de eerste H. Communie en het H. Vormsel valt onder de verantwoordelijkheid van de parochie. Het vindt beurtelings 1 x per 2 jaar plaats.

Dit jaar 2018 -2019 worden de kinderen voorbereid op de Eerste H. Communie.

 

DE EERSTE H. COMMUNIE

Het sacrament van de Eerste H. Communie wordt toegediend aan kinderen in onze parochie die in groep 4 en 5 zitten van de basisschool. De kinderen worden voorbereid d.m.v. enkele bijeenkomsten gedurende ongeveer 4 maanden die in januari 2019 starten en op Texel plaatsvinden..

We werken met het project “GODS GROOTSTE GESCHENK” wat in de hele regio wordt gebruikt.

De feestelijke viering zal in april / mei 2019 op Texel plaatsvinden.

 

HET H. VORMSEL

De kinderen in onze parochie die in groep 7 en 8 zitten van de basisschool worden in onze parochie het volgende schooljaar 2019/2020 voorbereid op hun H. Vormsel.

 

REGIONALE INFORMATIEAVOND EERSTE H. COMMUNIE EN H. VORMSEL

Op 5 november is er een regionale informatieouderavond in de pastorie van de Petrus en Paulus kerk in Den Helder. Voor nadere informatie over deze avond kunt u contact opnemen met de RK parochie Texel.

 

WAAR EN WANNNEER

De diverse bijeenkomsten in de parochie voor de kinderen zijn tenzij anders vermeld in de pastorie van de RK kerk Den Burg aan de Molenstraat. Via het parochieblad “de Vuurtoren”, die ook digitaal is te lezen op onze website www.rkparochietexel.nl, en het weekbericht houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de exacte data, tijd en plaats en evt. wijzigingen van onze activiteiten.

 

MEEDOEN

Wanneer uw kind zich wil aansluiten bij de Ontdekkertjes of wil deelnemen aan één van onze activiteiten, dan is hij of zij van harte welkom. Maar geef uw kind dan s.v.p. wel even op bij de RK parochie Texel, zie het contactadres.

Wanneer u meer informatie wilt kunt u ook contact opnemen met onderstaand adres.

 

CONTACT

Op di- wo- en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur :

 

RK Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

tel:            0222 322161

e-mail:    secretariaat@rkparochietexel.nl

website:  www.rkparochietexel.nl