Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Welkom bij de pagina van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit acht leden. Vier ouders en vier leerkrachten. Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de medezeggenschapsraad (MR) van onze school, u vindt hier het jaarverslag van het afgelopen schooljaar  en tevens achtergrondinformatie over de MR. 

De Leden van de MR in het schooljaar 2018-2019

Ouders:

 • Caroline Klein Woolthuis (voorzitter, moeder van Luuk en Finn, groep 1-2)
 • Nelleke Saal (moeder van Fay, groep 5 en Zoë, groep 3)
 • Vincent van der Velde (vader van Bloem, groep 8, Mirre, groep 6 en Ciske, groep 4/5)

Leerkrachten:

 • Manon Boogaard (leerkracht groep 4)
 • Remco van Rijn (leerkracht groep 8)
 • Janneke Zijm (leerkracht groep 1-2)

Jaarverslag 2018-2019

Her MR jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 kunt u hieronder vinden:

Jaarverslag MR Jozefschool Texel schooljaar 2018-2019

Algemene informatie over de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Zoals er een Wet op de Ondernemingsraden is, zo is er ook een Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet regelt de inspraak van de leden van een scholengemeenschap, leerlingen of hun ouders en personeel bij de beslissingen van het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR

instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder de instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Bij een aantal categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de hele MR, soms alleen van het personeelsdeel of ouderdeel van de MR. Instemmingsrecht voor de hele MR is van toepassing bij:

 • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • vaststelling of wijziging van het schoolplan;
 • vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;
 • vaststelling of wijziging van het schoolreglement, enz.

Adviesrecht heeft de hele MR onder andere bij:

 • verandering van de grondslag van de school;
 • fusie met een andere school;
 • beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
 • regeling van de vakantie, enz.

De medezeggenschapsraad bestaat op de basisschool uit gekozen ouders en personeelsleden. Op onze school zijn dat drie leerkrachten en drie ouders. Het bestuur wordt formeel vertegenwoordigd door de directeur van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en voor iedere ouder van de school (als toehoorder en op afspraak) toegankelijk. Voor meer informatie neem gerust contact op met Caroline Klein Woolthuis (voorzitter) U kunt uw vraag ook per e-mail stellen: mr.jozefschooltexel@jozefschool.sarkon.nl